Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Oprawy typu LED rozbłysną przy kolejnych ulicach
20 kwietnia 2021, 14:37

Oprawy typu LED rozbłysną przy kolejnych ulicach

Inwestycje i remonty RPO WSL 2014-2020

Urząd Gminy Rędziny wchodzi w fazę realizacji unijnego projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w gminie Rędziny”. Niebawem powinniśmy poznać wykonawcę prac, w ramach których zaplanowano wymianę 267 sztuk istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.

EFRR

W grudniu urząd gminy ogłosił przetarg nieograniczony na realizację prac budowlanych, których zakończenia należy spodziewać się u schyłku 2021 roku. Oferty można zgłaszać do 29 grudnia do godz. 9.00.

Przedmiotem zadania jest modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego, zapewniająca poprawę stanu technicznego i unowocześnienie poprzez wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED oraz wymianę wysięgników wraz z przewodami i bezpiecznikami wzdłuż wybranych ulic w miejscowościach: Kościelec, Rudniki, Rędziny, Marianka Rędzińska i Konin. W sumie wymienionych zostanie 267 opraw oraz po 207 wysięgników i bezpieczników.

Gdzie konkretnie nowe oświetlenie?

28 LED-ów pojawi się w Kościelcu na ulicach:

– Wiatrakowej

– Ogrodowej

– Krótkiej

– Młyńskiej

W przypadku Rudnik zaplanowano wymianę 83 opraw na ulicach:

– Strażackiej

– Leśnej

– Wesołej

– Glinianki

– Częstochowskiej

– Szkolnej — ZSP Rudniki

Stolica gminy zyska 64 nowe oprawy typu LED, które zamontowane zostaną na ulicach:

– Cmentarnej

– Kocha

– Jaskrowskiej

– Polnej

– Okupnickiej

– Łąkowej

– Stawowej

– Żabiej

– Miłosza

– Sienkiewicza

– Żeromskiego

– Reymonta

– Zapolskiej

– Nałkowskiej

– Orzeszkowej

W Koninie zaplanowano 56 LED-ów na ulicach:

– Parkowej

– Zakładowej

– Krótkiej

– Leśnej

– Słonecznej

Nowe energooszczędne oprawy w ilości 36 sztuk pojawią się też przy ul. Srebrnej w Mariance Rędzińskiej.

W realizacji inwestycji pomoże unijne dofinansowanie, pozyskane przez gminę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 EFRR dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; – działanie: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie; – poddziałanie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie — RIT.

Trzeci duży projekt w ciągu trzech lat

Prace, które władze gminy Rędziny zamierzają niebawem zlecić, to już trzeci w ciągu trzech lat duży projekt unijny dotyczący modernizacji oświetlenia ulicznego realizowany na terenie naszej małej ojczyzny.

Najpierw, w ostatnim kwartale 2017 roku, wymienionych zostało 215 opraw w kilku miejscowościach. Z kolei w czwartym kwartale 2019 r. zakończyła się realizacja drugiego projektu. Wówczas kolejne ulice w Rędzinach, Rudnikach, Kościelcu i Koninie zyskały oświetlenie typu LED – w sumie 229 punktów. Łącznie z 267 oprawami, które będą wymienione w 2021 roku, daje to ponad 700 nowoczesnych i energooszczędnych punktów oświetlających nasze ulice, zamontowanych dzięki unijnemu wsparciu.

Ale to nie wszystko. Latarnie z oświetleniem ledowym będą także oświecać ul. Ołowianka w Rędzinach, a zamontowane zostaną w ramach trwającej już inwestycji finansowanej ze środków budżetu gminy.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn