Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Koniec robót na ul. Kościuszki. Powiat dokonał odbioru prac kończąc inwestycję
25 kwietnia 2024, 12:35

Koniec robót na ul. Kościuszki. Powiat dokonał odbioru prac kończąc inwestycję

Kanalizacja na ul. Kościuszki zakończona. Sieć gmina coraz większa 3

Ostateczny koniec robót na drodze powiatowej – ul. Kościuszki. Powiat dokonał odbioru prac w ulicy tym samym kończąc inwestycję.

Prace kanalizacyjne w ramach inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki (drodze powiatowej w Rędzinach) oraz kilku okolicznych ulicach gminnych dobiegły końca już jakiś czas temu.

Przypomnijmy, że budowa kanalizacji rozpoczęła się jesienią 2022 r., a jej wykonanie zlecono firmie Z.T.H.U. Stanisław Krupiński z Wrzosowej, która wygrała przetarg nieograniczony z ofertą na blisko 14 mln zł. Gmina pozyskała na ten cel środki finansowa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, która według początkowych szacunków miały pokryć ok. 80 proc. kosztów, Niestety, szalejąca inflacja spowodowała taki wzrost cen, że koszty  po stronie gminy zwiększyły się o ok. 20 proc.

Poza ul. Kościuszki, sieć wybudowano także na ul. Cmentarnej na krótkim odcinku, ulicach Łąkowej, Żabiej i Stawowej, do której doprowadzono rurę kanalizacyjną z ul. Piaskowej. Wspomniane ulice natomiast podłączono do ul. Okupnickiej, łączącej się  z ul. Wesołą, a tę skanalizowano do zbiegu tych ulic, jednak zrzut ścieków kierując do ul. Kościuszki. Razem powstała sieć kanalizacyjna długości 4802 metrów bieżących, z 385 przyłączami i 96 studniami.

Zgodnie z dokumentacją przetargową i zawartą umową, wykonawca musiał przywrócić nawierzchnię ulic do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji.  I tak się stało.

Prace zostały odebrane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w środę 24 kwietnia, tym samym powiat zakończył inwestycję – mówi wójt Paweł Militowski.

W przypadku inwestycji kanalizacyjnych, w ostatnich latach nowe odcinki powstają w gminie co roku. Efektem jest powiększenie sieci w ciągu ostatnich 10 lat o kilkadziesiąt kilometrów, skanalizowanie w całości Marianki Rędzińskiej i Kościelca, w większości Rudnik, a także kolejnych ulic  w samych Rędzinach.

Od 2014 r.  gmina zyskała kanalizację sanitarną na ulicach: Cmentarnej, Wrzosowej, Bankowej, Kościuszki, Piaskowej, Okupnickiej, Wesołej, Żabiej, Stawowej i Łąkowej. Udało się przejść z nią pod torami kolejowymi i DK 91, dzięki czemu możliwe będzie w najbliższej przyszłości doprowadzenie sieci do kolejnych rędzińskich ulic. W Rudnikach skanalizowane zostały w ostatnich latach ulice: Dworcowa, Willowa, Wodnica, Miła, Stalowa, Leśna, Łódzka, Pocztowa, Szkolna i Ogrodowa. Z kolei   w Kościelcu wybudowano sanitarkę na ulicach: Ogrodowej, Wiatrakowej, Żabiej, Krótkiej, Madalińskiej i Jana Pawła II.

Były to wielomilionowe inwestycje, których doprowadzenie do szczęśliwego finału było możliwe dzięki skutecznym staraniom o środki zewnętrzne m.in. unijne. Bez nich gmina byłaby  w stanie własnymi siłami skanalizować tylko niektóre ulice, choć trzeba pamiętać, że i w ramach zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji musiała zapewnić wkład własny, co dla budżetu było dużym obciążeniem.

Najwięcej środków w ostatnim czasie – poza zakończoną budową na ul. Kościuszki – gmina musiała zaangażować w budowę docelowej oczyszczalni ścieków w Karolinie, która kosztowała 17 mln zł – na ten temat więcej TUTAJ.

Gmina Rędziny przygotowuje się do budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lipówka w Rudnikach. Nie jest to jedyna planowana inwestycja w kanalizację w tym roku.

Decyzja o przyznanym gminie dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości ponad 1,6 mln zł, przyszła jesienią 2023 r. Wójt i rada gminy zabezpieczyli w budżecie na 2024 r. środki na pokrycie wkładu własnego.

Nie jest to jedyna planowana inwestycja  w kanalizację w gminie Rędziny w tym roku. Plany na najbliższe miesiące obejmują przygotowanie dokumentacji dla sołectwa Rędziny Kolonia. Trwają też przymiarki samorządu do zakupienia działki pod kolejną przepompownię. Miałaby ona powstać na ul. Fabrycznej Będzie to największa przepompownia w gminie, do której będą rzucane ścieki praktycznie z całych Rędzin.

 


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn