Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Urząd Gminy / O gminie

O gminie

o gminie

POŁOŻENIE GMINY

Gmina Rędziny położona jest w powiecie częstochowskim, który stanowi część województwa śląskiego, na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Obszar gminy o powierzchni 4136 hektarów zamieszkuje 9.960 osób (dane na koniec 2013 roku), co daje największą gęstość zaludnienia wśród gmin powiatu częstochowskiego (237 osób na 1 kilometr kwadratowy). Na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet. W skład gminy wchodzi 7 miejscowości: Rędziny, Rudniki, Kościelec, Konin, Karolina, Madalin oraz Marianka Rędzińska.

Gmina podzielona jest na osiem sołectw. Obejmują one następujące tereny:

 • Sołectwo Kościelec – Kościelec, Madalin, Karolina
 • Sołectwo Konin – Konin
 • Sołectwo Marianka Rędzińska – Marianka Rędzińska
 • Sołectwo Rudniki – Rudniki
 • Sołectwo Rędziny Okupniki – Rędziny
 • Sołectwo Rędziny Wyrazów – Rędziny
 • Sołectwo Rędziny Kolonia – Rędziny
 • Osiedle Rędziny – Rędziny

Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Przeważający obszar zajmują gospodarstwa i działki rolne. Lasy porastają jedynie 1,7% jej powierzchni.

Gmina Rędziny sąsiaduje z miastem Częstochowa oraz z gminami: Mstów, Mykanów i Kłomnice. Przez jej teren przebiegają trasa szybkiego ruchu DK-1 Warszawa-Katowice oraz droga krajowa DK-91 Częstochowa-Piotrków Trybunalski. Dobre skomunikowanie gminy wpływa pozytywnie na jej rozwój.

W gminie działa ponad pół tysiąca podmiotów gospodarczych: od dużych zakładów przemysłowych, takich jak CEMEX Polska Sp. z o.o., CementowniaRudnikiprodukująca cement oraz Zakłady Chemiczne „Rudniki” SA produkujące krzemiany wykorzystywane w branży chemicznej i budowlanej, do małych firm rodzinnych działających w różnych dziedzinach gospodarki.

Wśród mniejszych firm dominują zakłady wytwarzające obuwie oraz akcesoria do ich produkcji, a także przedsiębiorstwa produkujące makaron.

Gmina Rędziny, jako jedna z niewielu gmin wiejskich w Polsce, dysponuje własną komunikacją lokalną obsługującą ruch pasażerski łączący wszystkie jej miejscowości z Częstochową.

Transportem zbiorowym w gminie zajmuje się Gminny Zakład Komunikacyjny. Istnieje on od 1991 roku. Na wyposażeniu GZK znajdują się wyłącznie nowoczesne, niskopodłogowe autobusy Solaris Urbino 10.

Obecnie GZK obsługuje trzy trasy: Konin–Częstochowa, Marianka Rędzińska–Częstochowa oraz Karolina–Częstochowa. Poza tym każdego dnia na trasy wyjeżdżają dwa tzw. autobusy szkolne, które zajmują się dowozem uczniów do gminnych placówek oświatowych.

Gmina Rędziny posiada dobrze rozbudowaną infrastrukturę komunalną. Sieć wodociągowa obejmuje cały jej obszar, podobnie jak sieci gazociągowa i telefoniczna.

Obecnie trwa rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Z roku na rok przybywa podłączonych do niej gospodarstw. Równolegle z budową kanalizacji w miejscowości Karolina wybudowano oczyszczalnię ścieków. Docelowo będzie ona oczyszczać 300 metrów sześciennych ścieków na dobę. Oczyszczalnia została tak zaplanowana, że będzie można ją stopniowo rozbudowywać w miarę rozbudowy sieci kanalizacyjnej w gminie. Docelowo oczyszczalnia w Karolinie ma obsługiwać całą gminę.

Na terenie gminy znajduje się lotnisko o powierzchni 496 ha, gdzie swoją siedzibę ma Aeroklub Częstochowski. To stowarzyszenie, którego głównym celem jest popularyzacja lotnictwa. Powstał w 1945 roku, zrzesza pasjonatów samolotów, szybowców, paralotni, mikrolotów, modeli i skoków spadochronowych.

Ogromny dorobek szkoleniowy, liczne sukcesy i doświadczona kadra aeroklubu co roku przyciągają kolejne osoby, które chcą rozpocząć przygodę z lotnictwem na lotnisku w Rudnikach. Doświadczeni piloci z sukcesami reprezentują aeroklub na krajowych i międzynarodowych zawodach.

Aeroklub organizuje szkolenia w sześciu sekcjach oraz prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o posiadany sprzęt. Przygotowuje też liczne imprezy, gdzie duzi i mali mają okazję podziwiać podniebne akrobacje pilotów czy spróbować swoich sił, np. w puszczaniu latawców.

Rozbudowana infrastruktura komunalna, atrakcyjne położenie, bliskość chłonnego rynku zbytu stwarzają korzystne warunki do dalszego rozwoju przedsiębiorczości i inwestycji prowadzonych na terenie gminy.

ZARYS HISTORYCZNY

Pierwszą wzmiankę o Rędzinach odnajdujemy w XII wieku. Pod datą 1220 odczytujemy, że Randzyny są zobowiązane do składania dziesięcin na rzecz klasztoru kanoników w Mstowie. Dokumenty podają, że w roku 1490 Rędziny należały do starostwa olsztyńskiego, w 1581 r były wsią szlachecką posiadającą dziesięć i pół łana kmiecego oraz dziesięciu komorników. W 1784 r część Rędzin posiadał Jan Kanty Marchocki, chorąży smoleński, komisarz cywilno-wojskowy, druga część była w posiadaniu Bogumiła Małuskiego, czesnikowicza smoleńskiego. W wyniku rozbiorów Rędziny, po II rozbiorze, zostały wchłonięte do Królestwa Pruskiego , a po Kongresie Wiedeńskim 1815 weszły w skład Królestwa Polskiego. W Polsce odrodzonej gmina Rędziny należała do powiatu częstochowskiego w województwie kieleckim. W latach międzywojennych Rędziny będące siedzibą urzędu gminy dysponowały szkołą powszechną i urzędem poczty.

HISTORIA HERBU

Herb Gminy RędzinyPocząwszy od 1990 r gminy mają prawo do ustalenia własnego herbu, flagi. Gminy skrupulatnie wykorzystują ten przywilej, bowiem szybko zrozumiały, że dla własnej promocji niezbędna jest elegancka wizytówka. Aby prawidłowo zaprojektować herb, należy sięgnąć do najstarszych dokumentów historycznych gminy, do ksiąg parafialnych, poznać jej tradycje, architekturę, zabytki, legendy z nią związane. Herb naszej gminy zaprojektowany został w kondygnacji poziomej dwupasmowej. Na tarczy dwudzielnej w pas, w polu górnym srebrnym orzeł czerwony bez głowy z gwiazdą złotą sześciopromienną, w polu dolnym, błękitnym, złota czasza z bijącymi strugami wody. Wariant górny orła odwołuje się bezpośrednio do odległych czasów wieków średnich, do herbu Orla przyniesionego do Polski z Niemiec albo Węgier. W polu dolnym błękitnym, złota czasza z bijącymi strugami wody nawiązuje do legendy o uzdrowicielskim źródełku, z którego woda miała leczyć choroby oczu i uszu. Na uzdrowicielskim źródle obecnie zasypanym, została wzniesiona kaplica. Z tym z pewnością związana jest nazwa naszego kościoła pod wezwaniem św Otylii patronki chorób oczu i uszu. Można z dużą stanowczością stwierdzić, że mamy herb bogaty w tradycję, historię i że możemy być dumni z wizytówki naszej gminy.

ZABYTKI

Konin

 • Pozostałości zespołu dworskiego:
 • Suszarnia lnu, murowana z drugiej połowy XIX wieku
 • Park
 • Szkoła murowana z 1892 r.

Kościelec

 • Zespół Dworski:
 • Dwór murowany z drugiej połowy XIX w należał do rodziny, obecnie przedszkole,
 • Pozostałości parku

Rędziny

 • Kościół murowany, styl neogotycki z 1897 -1901. Zbudowany przy pomocy parafian dzięki zabiegom ks. Bolesława Wróblewskiego. Konsekrował go w 1903 r biskup Stanisław Zdzitowiecki
 • Plebania murowana z 1907 roku
 • Ogrodzenie murowane z 1900 roku

Kaplica pw. MB Nieustającej Pomocy, murowana z końca XIX w. Została wybudowana na miejscu cudownego źródła leczącego choroby oczu.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn