Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Tak szkolą się nauczyciele z naszych szkół
14 kwietnia 2021, 14:34

Tak szkolą się nauczyciele z naszych szkół

EFS Inwestycje i remonty

Ku końcowi zbliża się realizacja projektu dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Rędziny”, który obejmuje zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli. Przed nauczycielami ZSP nr 2 w Rędzinach i SP Konin jeszcze jedno szkolenie.
Szkola sie nauczyciele 28

Projekt realizowany jest przez gminę Rędziny w partnerstwie z firmą Future Agnieszka Gorzyńska. W jego zakres wchodzą zarówno zajęcia dla uczniów, jak i szkolenia dla nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach oraz Szkoły Podstawowej w Koninie.

W spotkaniach mających na celu podniesienie kompetencji zawodowych, uczestniczy 13 nauczycieli z ZSP 2 oraz 9 nauczycieli z SP w Koninie. Jak dotąd odbyły się już trzy szkolenia: „Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się po rynku pracy” dla 22 osób, „Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce” dla 12 nauczycieli, a niedawno „Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi” dla 22 nauczycieli. W planie jeszcze jedno – „Obsługa sprzętu informatycznego – tablica interaktywna” także skierowane do 22 osób. Termin tego szkolenia nie jest jeszcze jednak ustalony.

Jeśli chodzi o część dotyczącą podniesienia kompetencji kluczowych u uczniów, w przypadku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach mowa o  135 uczniach (w tym zniwelowanie deficytu u 8 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), natomiast w Szkole Podstawowej w Koninie u 85 uczniów (zniwelowanie deficytu u czterech ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe, prowadzonych metodą eksperymentu oraz zajęciach specjalistycznych.

Realizacja projektu potrwa do końca czerwca 2021 r. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn