Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Urząd Gminy / Plany Miejscowe Zagospodarowania Przestrzennego

Plany Miejscowe Zagospodarowania Przestrzennego

plany

Dane przestrzenne dotyczące aktów planowania przestrzennego Gminy Rędziny (Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego) prezentowane są na stronie geoportalu:

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych aktów prawnych, w tym również link do pobrania pliku APP, dostępne są po wybraniu narzędzia  i kliknięciu w obszar, o którym ma zostać sprawdzona informacja.

Rejestry obydwu zbiorów danych wraz możliwością pobrania składowych plików APP (pliki geotiff, legendy oraz uchwały), zbiorów danych oraz ich metadanych, dostępne są po kliknięciu w poniższe odnośniki:

Dane graficzne aktów planowania przestrzennego udostępniane są ponadto do przeglądania w postaci usługi WMS, dostępnej pod adresem:  https://polska.geoportal2.pl/map/wmsmaps/redziny.php oraz do pobierania w postaci usługi WFS, dostępnej pod adresem: https://polska.geoportal2.pl/map/wmsmaps/redziny.php


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn