Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Wymieniamy kolejne oprawy oświetleniowe. Będzie jaśniej, nowocześniej i oszczędniej
23 kwietnia 2021, 17:37

Wymieniamy kolejne oprawy oświetleniowe. Będzie jaśniej, nowocześniej i oszczędniej

Inwestycje i remonty RPO WSL 2014-2020

Na terenie naszej gminy trwa realizacja projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w gminie Rędziny”. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, do przełomu wiosny i lata br. wymienionych zostanie w sumie 267 sztuk istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.

Wykonawcą inwestycji jest firma Obi Complex z Żor, który wygrała przetarg ogłoszony pod koniec 2020 r. przez Urząd Gminy Rędziny. Zadeklarowała, że zrealizuje wszystkie prace za 344 444,44 zł. Taka też jest wartość całkowita projektu o nazwie „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Gminie Rędziny”, na wykonanie którego nasza gmina pozyskała dofinansowanie unijne w wysokości 272 650,85 zł. Koszty kwalifikowalne projektu to natomiast 320 650,85 zł

Realizacja rozpoczęła się 26 lutego 2021 r., a zakończenie planowano jest w terminie do 30 czerwca 2021 r. Zmodernizowane zostanie istniejące oświetlenie uliczne. Modernizacja zapewnić ma poprawę stanu technicznego i unowocześnienie poprzez wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED. Wymienione będą też wysięgniki wraz z przewodami i bezpiecznikami wzdłuż wybranych ulic w miejscowościach: Kościelec, Rudniki, Rędziny, Marianka Rędzińska i Konin. W sumie wymienionych zostanie 267 opraw oraz po 207 wysięgników i bezpieczników.

28 LED-ów pojawi się w Kościelcu na ulicach: Wiatrakowej, Ogrodowej, Krótkiej i Młyńskiej. W przypadku Rudnik zaplanowano wymianę 83 opraw na ulicach: Strażackiej, Leśnej, Wesołej, Glinianki, Częstochowskiej, Szkolnej — ZSP Rudniki. Stolica gminy zyska 64 nowe oprawy typu LED, które zamontowane zostaną na ulicach: Cmentarnej, Kocha, Jaskrowskiej, Polnej, Okupnickiej, Łąkowej, Stawowej, Żabiej, Miłosza, Sienkiewicza, Żeromskiego, Reymonta, Zapolskiej, Nałkowskiej i Orzeszkowej. W Koninie z kolei zaplanowano 56 LED-ów na ulicach: Parkowej, Zakładowej, Krótkiej, Leśnej i Słonecznej. Nowe energooszczędne oprawy w ilości 36 sztuk pojawią się też przy ul. Srebrnej w Mariance Rędzińskiej.

Unijne dofinansowanie, które pomoże w realizacji inwestycji, gmina pozyskała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 EFRR dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; – działanie: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie; – poddziałanie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie — RIT.

To już trzeci w ciągu trzech lat duży projekt unijny dotyczący modernizacji oświetlenia ulicznego realizowany na terenie gminy Rędziny. W ramach poprzednich dwóch zamontowano ponad 440 opraw typu LED.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn