Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Rozbudowa szkoły podstawowej w Koninie. Gmina Rędziny ogłosiła przetarg [FILM]
27 lutego 2024, 15:22

Rozbudowa szkoły podstawowej w Koninie. Gmina Rędziny ogłosiła przetarg [FILM]

C

Urząd Gminy Rędziny ogłosił przetarg na realizację prac budowlanych, których celem będzie powiększenie budynku Szkoły Podstawowej w Koninie wraz z budową Sali gimnastycznej. Udało się pozyskać na ten cel blisko 6,9 mln zł z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Społeczność Konina czeka na salę gimnastyczną od blisko pół wieku. Gmina nie była w stanie wybudować jej tylko i wyłącznie ze środków budżetowych – byłoby to dla niej zbyt duże obciążenie.

Wójt Paweł Militowski i pracownicy urzędu od dawna szukali możliwości pozyskania dofinansowania na ten cel. Nie poddali się kiedy pierwszy wniosek o wsparcie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nie znalazł uznania decydentów. Wystąpili o nie ponownie i udało się – jesienią 2023 r. dotarła do urzędu gminy dobra nowina, że dofinansowanie zostało przyznano w wysokości, o które gmina wnioskowała, czyli prawie 6,9 mln zł.

Przetarg ogłoszony. Wybrana firma wykona inwestycję w ciągu…

Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem przygotowywania inwestycji i kompletowania niezbędnej dokumentacji. W efekcie w lutym urząd ogłosił przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku szkolnego wraz z budowę sali sportowej.

W ramach zlecenia przewidziano wykonanie nowego budynku, podzielonego przestrzennie na dwie bryły – salę gimnastyczną i zaplecze sali oraz funkcje uzupełniające, m.in. hol, korytarz i zespół sanitarno-szatniowy oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. Zaplanowano także zakup niezbędnego wyposażenia sportowego: bramek do piłki ręcznej, słupków i siatki na boisku do piłki siatkowej, obręczy i tablic do piłki koszykowej oraz pozostałego sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych. Wybudowane będą też dwie dodatkowe sale lekcyjne z łącznikiem.

Rozbudowana część szkoły podstawowej, będzie pełniła funkcję przede wszystkim sportową, lecz nie tylko. W programie przewidziano realizację dwóch bogato wyposażonych pracowni: biologiczno-chemicznej oraz informatycznej. Sama część sali gimnastycznej stanie się również ważnym punktem na mapie wydarzeń kulturalnych w Koninie. Umożliwi to wbudowana scena wraz z wyposażeniem scenicznym takim jak wysokiej klasy system nagłośnienia, czy reflektory sceniczne, a sama oddzielona będzie od sali gimnastycznej prawdziwą kurtyną. Sufit sali oraz ściany zostaną wyposażone w rozwiązania gwarantujące doskonałą akustykę. Wychowankowie będą mogli realizować swoje pasje sportowe oraz próbować swoich sił na prawdziwej scenie.

Poza tym, budynek będzie spełniać wysokie standardy energooszczędności a rachunki za zużycie prądu bilansować będzie instalacja fotowoltaiczna na dachu sali. Źródłem ciepła dla budynku będzie dwufunkcyjny kocioł gazowy, który stanowi najbardziej optymalne rozwiązanie. Wszystkie pomieszczenia zostaną wyposażone w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, która zapewnią odpowiednią jakość powietrza, co przełoży się bezpośrednio na dobrostan podopiecznych szkoły. Dodatkowo, przewiduje się odpowiedzialne zarządzanie wodami opadowymi, które zostaną zebrane do zbiornika retencyjnego, a następnie użyte do podlewania terenów zielonych, m.in. boiska. Dojazd do budynku zapewni nowy ciąg pieszo-jezdny z wjazdem zlokalizowanym od ulicy Kościelnej. Ponad to, przewiduje się uzupełniające ścieżki, łączące najważniejsze miejsca w obrębie terenu szkoły.

Społeczność szkoły zyska więc nowoczesną salę do ćwiczeń i sportowej rywalizacji, ale również większą przestrzeń do nauki – wskazuje wójt Paweł Militowski.

B

Rozbudowa budynku ZSP nr 1 umożliwiła przeprowadzkę przedszkolaków

To druga tak szeroko zakrojona i kosztowna inwestycja w infrastrukturę edukacyjną naszej gminy w ostatnich latach, po rozbudowie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej w Rędzinach. Przypomnijmy, że w latach 2017-2018 został on powiększony o klatkę schodową i nową część z salami przeznaczonymi dla przedszkola wchodzącego w skład ZSP. Do tamtej pory opieka nad przedszkolakami odbywała się w budynku przy ul. Wolności 126 w Rędzinach, znajdującego się przy bardzo ruchliwej drodze krajowej nr 91. Ze względów bezpieczeństwa, ale również dla zapewnienia większej przestrzeni i bardziej komfortowych warunków opieki, gmina zdecydowała się na realizację tej inwestycji, która pochłonęła ok. 3,3 mln zł, z czego 2,5 mln zł pochodziło z Unii Europejskiej.

Bardzo się cieszę, że sfinalizowaliśmy wtedy tę inwestycję, ponieważ dzisiaj kosztowałaby pewnie dwa, a może nawet trzy razy więcej – komentuje wójt.

Do powiększonej i zmodernizowanej byłej siedziby przedszkola przeniósł się GOPS

Przeniesienie przedszkolaków na ul. Szkolną otworzyło jednocześnie drogę do zorganizowania w budynku przy ul. Wolności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego pracownicy przenieśli się ze zbyt ciasnych dla nich pomieszczeń w „Klinkierku”. Najpierw jednak gmina pozyskała środki zewnętrzne na rozbudowę byłej siedziby przedszkola na Centrum Usług Społecznościowych, oddanego do użytku z początkiem 2021 r., gdzie oprócz GOPS zorganizowano też pomieszczenia m.in. na zajęcia kulturalne.

Realizacja projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Wolności 126 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia  i zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych” pochłonęła prawie 2,9 mln zł z czego 1,7 mln zł stanowiło unijne dofinansowanie. (PW)


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Załączniki

  • A_1
    data: 29.02.2024, wielkość: 74 MB, pobrań: 20
    Autor: rchitekt IARP Michał Łukasik
 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn