Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY RĘDZINY
9 kwietnia 2024, 12:36

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY RĘDZINY

Odpady

Podstawa prawna:  art. 3 ust. 2 pkt 9 ustaw z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024, poz. 399 t.j.)

 1. PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH (W TYM PSZOK):
 • PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
 1. Przemysłowa 7

42-274 Konopiska

 1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rędziny:
 • PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
 1. Przemysłowa 7

42-274 Konopiska

 • PAVER Sp. z o.o.

Kuzki 65

29-100 Włoszczowa

 • Strach i Synowie Sp. z o.o.
 1. Bór 169

42-202 Częstochowa

 • Remondis Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie
 1. Radomska 12

42-200 Częstochowa

 • Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Bajor BOWI
 1. Ogrodowa 64A

42-202 Częstochowa

 1. Odpady komunalne z terenu Gminy Rędziny zagospodarowane zostały w następujących instalacjach:
 • Zmieszane odpady komunalne o kodzie 200301 w CzPK w Sobuczynie,
  Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa, w Instalacji MBP PZOM STRACH
  Sp. z o.o. Sp. K. ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska, w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” Włoszczowa ul. Przedborska, Zakładzie MBP Remondis sp. z o.o Opole, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu.

 

 • Odpady ulegające biodegradacji o kodach 200201 poddane zostały kompostowaniu
  w Instalacji MBP PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. K. ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska, Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych
  i innych bioodpadów Chrzanów, CzPK w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa, SOWEX PHU Sp. z o.o., PS SWEVEN.

 

 • Odpady o kodzie 191212 oraz 190599 zostały zagospodarowane na Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne w Sobuczynie, w Zakładzie przetwarzania odpadów komunalnych Kępny Ług we Włoszczowie, w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu, w Zakładzie MBP Remondis Opole.

 

 1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2023r. wyniósł 33,25% w Gminie Rędziny (przy wymaganym 35%).

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2023r. wyniósł 1,5%.

 

Udział przekazanych do termicznego przekazania odpadów komunalnych w stosunku do odebranych i zebranych odpadów w Gminie Rędziny wyniósł 0,04%.

 

 1. Gmina Rędziny samodzielnie utworzyła Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Karolina 29 Sołectwo Kościelec, obok oczyszczalni ścieków.

PSZOK czynny jest dwa razy w tygodniu: w każdy wtorek od 10:30 do 14:30 oraz
w każdy piątek od 14:00 do 18:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK-a:

 1. Przeterminowane leki i chemikalia,
 2. Zużyte baterie i akumulatory,
 3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny(kompletny),
 4. Odpady rozbiórkowe i budowlane,
 5. Zużyte opony z samochodów osobowych, rowerów, motocykli,
 6. Odpady zielone,
 7. Inne odpady niebezpieczne (kineskopy, żarówki, świetlówki, tusze itp.),
 8. Papier,
 9. Metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
 10. Odpady wielkogabarytowe,
 11. Igły, strzykawki – powstałe w gospodarstwach domowych,
 12. Odzież i tekstylia.

 

Rodzaje odpadów nieodbieranych w PSZOK-u:

 1. Odpady zmieszane
 2. Odpady remontowo-budowlane zawierające odpady niebezpieczne- papa, smoła, azbest
 3. Odpady selektywne w ilościach lub rodzaju wskazującym na pochodzenie z działalności gospodarczej.

 

 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych mieszkańcy mogą oddawać do PSZOK. Firma posiadająca wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  z terenu Gminy Rędziny: Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Bajor BOWI
  ul. Ogrodowa 64a, 42-200 Częstochowa.
 2. Zmianie uległy zasady wywozu odpadów wielkogabarytowych. Do tej pory
  organizowana była zbiórka objazdowa raz w roku. Powodowało to jednak szereg
  problemów, przede wszystkim z odpadami AGD. Mieszkańcy, którzy wystawiali zużyte lodówki, pralki, zamrażarki itp. wieczorem, rano orientowali się, że wystawiony przez nich sprzęt jest już niekompletny. Niestety nocą osoby trzecie rozmontowywały sprzęt,
  a warunkiem odbioru sprzętu AGD przez firmę jest jego kompletność. Sytuacji takich było bardzo wiele, dlatego podjęta została decyzja o zmianie i począwszy od 2023 roku odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się raz w miesiącu.

Z każdej posesji tego rodzaju odpady są odbierane jeden raz w terminie od
1 stycznia 2023 r. do 29 lutego 2024 r. – po wcześniejszym zgłoszeniu mieszkańca.
Zgłoszenia są przyjmowane do 15 dnia każdego miesiąca, natomiast odbiór odpadów
następuje do końca danego miesiąca. Pozwoliło to uniknąć wyżej opisanych sytuacji.

 1. Podmioty posiadające wpis do Rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Rędziny:

 

Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków  Wiesław Strach

 

ul. Bór 169,
42-200 Częstochowa
Strach i Synowie Sp. z o.o. ul. Bór 169, 42-200 Częstochowa
PUK TAMAX Sp. z o.o. ul. Tyniecka 1                                                   32-050 Skawina
Adres korespondencyjny: Osiedle Sady 20/2 28-340 Sędziszów
PreZero Małopolska Sp. z o.o. ul. Kosiarzy 5a, 30-731 Kraków
Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach Korzonek 98, 42-274 Konopiska
Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Bajor BOWI

 

ul. Sadowa nr dz. 10, Wancerzów, 42-244 Mstów. Oddział Częstochowa. Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego,
ul. Ogrodowa 64a, 42-202 Częstochowa
EKO-SYSTEM BIS Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

 

ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska

 

REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa
PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

 

ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska

 

PAVER Sp. z o.o.

 

Kuzki 65, 29-100 Włoszczowa
PBI Sp. J.

 

ul. Al. Pokoju 48  42-200 Częstochowa

 

CONER Bogusław Coner ul. M. Konopnickiej 378, 42-260 Kamienica Polska

 

 1. Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 399) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

 

L.p. Nazwa podmiotu Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów Rodzaj zbieranych odpadów* Numer kontaktowy
1. Firma Handlowo-Usługowa „Szymon”     Szymon Kożdoń ul. Lechonia 25 m.3

42-229 Częstochowa

folia po sianokiszonce, worki po nawozach  

516 703 128

2. PBI Sp. j. ul. Aleja Pokoju 48

42-202 Częstochowa

Folia, sznurek oraz opony powstałe w gospodarstwach rolnych 34 365 68 88
3. PHU Bajor Andrzej ul. Sadowa 10

42-244 Wancerzów

 

Opony powstające   w gospodarce rolnej

722 28 28 28
4. SINOMA ul. Przybyszewskiego 13/15, Częstochowa Folia, sznurek, big-bag po nawozach, sianokiszonki 34 363 27 56

 

*odpady przyjmowane odpłatnie


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn