Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Posiadasz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków? Ważna informacja!
19 grudnia 2023, 14:54

Posiadasz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków? Ważna informacja!

Informacja dla mieszkańców, posiadających bezodpływowe zbiorniki do gromadzenia nieczystości ciekłych (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, gminy muszą wykonać ewidencję wszystkich zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Kolejnym krokiem jest kontrola regularności wywozu ścieków z posesji.

Jak wynika z przepisów, właściciel nieruchomości ma obowiązek udokumentować wykonywanie obowiązku przez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi. W przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

Głównym celem zmian jest zapewnienie wysokiej jakości oczyszczania ścieków z posesji, które nie są podłączone do kanalizacji.  Celem jest również usprawnienie systemu ewidencjonowania zbiorników bezodpływowych, a także wprowadza procedury sprawozdawcze dla gmin. Te ostatnie są ściśle związane z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), który określa stopień realizacji wdrażania dyrektywy ściekowej.

W związku z wprowadzonymi zmianami na gminach ciąży obowiązek sprawozdawczy w zakresie ewidencji wszystkich zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, a także kontrola wywozu nieczystości ciekłych.

W naszej gminie ewidencja taka jest prowadzona od 2015 roku, jednak wymaga ona uzupełnienia o niezbędne informacje, w związku z tym mieszkańcy którzy posiadają bezodpływowe zbiorniki do gromadzenia nieczystości ciekłych (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków proszeni są o wypełnienie „Załącznika nr 1” zamieszczonego poniżej oraz dostępnego w tutejszym Urzędzie Gminy.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

Ankieta Załącznik nr 1

Wypełniony dokument należy złożyć w Urzędzie Gminy w sekretariacie.


Podstawa prawna

Art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022, poz. 2519 ze zm.). Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Art. 5 [Zakres obowiązków właścicieli]

  1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;

3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

Art. 6 [Rozwinięcie]

  1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:

1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub

2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2

– przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

1a. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, w zależności od lokalnych warunków, inne sposoby udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b.

 

 


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Załączniki

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn