Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Wójt Paweł Militowski z absolutorium i wotum zaufania
14 czerwca 2023, 10:51

Wójt Paweł Militowski z absolutorium i wotum zaufania

Na sesji Rady Gminy Rędziny 13 czerwca podsumowano wykonanie budżetu za 2022 rok i debatowano nad Raportem o Stanie Gminy za rok ubiegły. Radni zdecydowaną większością głosów przyznali wójtowi absolutorium i wotum zaufania.

Sesję absolutoryjną poprzedziło przed tygodniem posiedzenie połączonych komisji Rady Gminy Rędziny, na którym wójt Paweł Militowski omówił Raport o Stanie Gminy za 2022 rok oraz przy wsparciu kierowników referatów urzędu i jednostek organizacyjnych gminy odpowiedział na pytania radnych.

Część sesji absolutoryjnej zwołanej 13 czerwca, poświęcona realizacji ubiegłorocznego budżetu rozpoczęła się właśnie od rozpatrzenia i zatwierdzenia Raportu o Stanie Gminy. Wprowadzenie do raportu i przypomnienie najważniejszych informacji w nim zawartych ponownie przedstawił wójt. Podkreślił, że gmina bardzo się w ostatnich latach rozwinęła m.in. dzięki licznym inwestycjom zrealizowanym przez samorząd. Dowodem tego jest fakt, że do roku 2014 majątek gminy opiewał na kwotę 45 mln zł, tymczasem na koniec roku 2022 wyniósł już ponad 130  mln zł, co dobrze świadczy o podejmowanych decyzjach.

Następnie miała miejsce debata nad raportem, zwieńczona podjęciem przez radnych uchwały w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania. Za jego udzieleniem głosowało 10 radnych – przy jednym głosie przeciwnym i dwóch wstrzymujących się (dwóch było nieobecnych).

W kolejnym punkcie przedstawiono sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniach, a także Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny dotycząca wykonania budżetu gminy za 2022 rok, były pozytywne i radni również je zatwierdzili. Komisja Rewizyjna wnioskowała w związku z tym o udzielenie wójtowi absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu (opinia RIO w tej sprawie była pozytywna). I podobnie jak w latach poprzednich zostało ono Pawłowi Militowskiemu przez radnych udzielone – przy takim samym stosunku głosów jak wotum zaufania.

Wójt Paweł Militowski z absolutorium i wotum zaufania


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn