Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Wójt Gminy Rędziny zaprasza mieszkańców sołectwa Marianka Rędzińska do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia statutu sołectwa Marianka Rędzińska
8 lutego 2023, 13:49

Wójt Gminy Rędziny zaprasza mieszkańców sołectwa Marianka Rędzińska do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia statutu sołectwa Marianka Rędzińska

Konsultacje Społeczne

Sposób, tryb i termin przeprowadzenia konsultacji określa Zarządzenie nr 0050.28.2023 Wójta Gminy Rędziny z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Marianka Rędzińska.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dniach od 8 lutego 2023 r. do 20 lutego 2023 r. włącznie.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego zbierania uwag, opinii i propozycji zmian do projektu uchwały na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Rędziny w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Marianka Rędzińska.

Informacje o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Rędziny, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy i tablicach ogłoszeń w sołectwie Marianka Rędzińska.

zarządzenie 0050.28.2023 Marianka

Projekt Uchwały Marianka Rędzińska

Protokół z przeprowadzonych konsultacji – Marianka Rędzińska


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Załączniki

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn