Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Szansa na 250 mln zł na rozwój strefy przemysłowej! Specjalne wydanie Kuriera TV
22 sierpnia 2023, 13:01

Szansa na 250 mln zł na rozwój strefy przemysłowej! Specjalne wydanie Kuriera TV

 

Istnieje realna szansa, by rędziński samorząd oraz inne podmioty zainteresowane rozwojem strefy przemysłowej w gminie Rędziny, czyli Wodociągi Częstochowskie i Starostwo Częstochowskie, uzyskały łącznie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ponad 250 mln zł.

Od początku urzędowania w gminie Rędziny wójt Paweł Militowski podejmuje starania, by stworzyć warunki do rozwoju strefy przemysłowej na terenach inwestycyjnych przylegających do lotniska Rudniki, autostrady A1 i bocznicy kolejowej. To tam planowana jest budowa Jurajskiego Agro Fresh Parku – Rynku Hurtu Rolno-Spożywczego. Jego udziałowcami są: Regionalny Fundusz Gospodarczy SA oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. JAFP będzie pełnił rolę integratora rynku od dostawców produktów rolniczych i ogrodniczych, poprzez usługi poprodukcyjne i przetwórstwo, aż po ośrodki dystrybucji, sprzedaży i konsumentów ostatecznych.

Gmina Rędziny już po raz drugi złożyła wniosek do Programu Inwestycji Strategicznych o dofinansowanie budowy ciągu dróg wokół tych terenów. Zlokalizowane są one w trzech sołectwach – Marianka Rędzińska, Rudniki, Kościelec. Wniosek na łączną kwotę 85 mln zł obejmuje budowę nowych dróg i przebudowę istniejących wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, np. chodnikiem, ścieżką rowerową, zjazdami, zatokami autobusowymi, linią energetyczną. Drogi projektowane będą specustawą drogową. Inwestycja skomunikuje tereny przemysłowe z każdej strony. Otworzy też perspektywę dojazdu do Jurajskiego Agro Fresh Parku.

Wniosek gminy Rędziny współgra z wnioskami złożonymi do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przez inne podmioty zainteresowane rozwojem rędzińskich terenów przemysłowych.

I tak Wodociągi Częstochowskie starają się o dofinansowanie projektu łącznej wartości 100 mln zł. Jego przedmiotem jest budowa oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej długości 24 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wniosek obejmuje tereny zlokalizowane w granicach Częstochowy i gminy Mykanów oraz właśnie w gminie Rędziny – w rejonie lotniska w Rudnikach, autostrady A1 oraz obszarów należących do spółek Skarbu Państwa i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Planowana inwestycja polegająca m.in. na przebudowie wodociągu w Kościelcu, Rudnikach, Mariance Rędzińskiej i w Rędzinach poprawi efektywność funkcjonowania systemu sieci wodociągowej, poprzez zaopatrzenie w wodę terenu inwestycyjnego, na którym planuje się budowę Jurajskiego Agro Fresh Parku, umożliwi rozwój strefy przemysłowej w rejonie autostrady, podniesie atrakcyjność regionu dla inwestorów poprzez udostępnienie kompletnej infrastruktury technicznej na przedmiotowym terenie,- umożliwi odbudowę polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 poprzez utworzenie nowych miejsc pracy, oraz podniesie atrakcyjność gospodarczą regionu, co w rezultacie spowoduje ożywienie nowych form działalności gospodarczej.

Z wnioskiem łącznej wartości 72 mln zł na budowę infrastruktury drogowej stanowiącej obsługę terenów przemysłowych Jurajskiego Agro Fresh Parku wystąpiło także Starostwo Powiatowe w Częstochowie. W ramach zadania planowana jest m.in. przebudowa DK 91 w Kościelcu i Rudnikach.

 

 


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn