Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Rewitalizacja stawu w Rudnikach wraz z otoczeniem za unijne
1 lipca 2021, 17:48

Rewitalizacja stawu w Rudnikach wraz z otoczeniem za unijne

Inwestycje i remonty RPO WSL 2014-2020

Po raz kolejny Urząd Gminy Rędziny skutecznie aplikował o środki unijne na inwestycje w naszej gminie. Tym razem pomogą one w realizacji projektu pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Pocztowej w Rudnikach na potrzeby aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji”.
Rewitalizacja stawu w Rudnikach wraz z otoczeniem za unijne 02

logotypUE

Pozyskane środki to blisko 1,2 mln zł z poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Regionalnego Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. O korzystnym dla naszej gminy rozstrzygnięciu konkursu, poinformował w mediach społecznościowych wójt Paweł Militowski.

– Nic nie przychodzi samo. Kilka miesięcy pracy, później oczekiwań i mamy kolejne pieniądze dla naszej gminy z UE. Tym razem na „Staw w Rudnikach” – napisał wójt.

Projekt przewiduje zagospodarowanie i przywrócenie przestrzeni publicznej zlokalizowanej przy ul. Pocztowej do stanu, w którym będzie mogła w bezpieczny sposób zostać udostępniona różnym grupom społecznym,  sprzyjając w ten sposób ich integracji oraz aktywizacji społeczno-gospodarczej.

Alejki, plac zabaw i rewitalizacja zbiornika

W części wschodniej powstanie utwardzona przestrzeń przeznaczona do organizacji wydarzeń okolicznościowych. Bezpośrednio z tego obszaru w głąb obiektu będzie prowadziła główna alejka, przy której zostanie ulokowany integracyjny plac zabaw (umożliwiający korzystanie dzieciom niepełnosprawnym ruchowo) oraz siłownia terenowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz seniorów.

Zaprojektowana główna alejka prowadzi do istniejącego zbiornika, który zostanie poddany rewitalizacji obejmującej: oczyszczenie, uporządkowanie, umocnienie uszkodzonych skarp, wyremontowanie urządzeń technicznych służących jego obsłudze. Powierzchnia zbiornika zostanie udostępniona dla rekreacji polegającej np. na organizowaniu różnych imprez, np. zawodów modeli pływających itp. W tym celu przewidziano wykonanie pomostu drewnianego, na który będzie prowadziła pochylnia o tej samej konstrukcji – rozwiązanie umożliwi dostęp osobom z ograniczeniami ruchowymi.

Zbiornik zostanie otoczony ciągami pieszymi, które połączone z pozostałymi chodnikami utworzą układ komunikacyjny stanowiący szkielet kompozycyjny obiektu i pozwolą całości funkcjonować jako terenowi zieleni publicznej przeznaczonej m.in. do wypoczynku i rekreacji.

Mała architektura, tabliczki informacyjne, chodnik, ścieżka rowerowa

Zaplanowano montaż zróżnicowanych elementów małej architektury (ławki, stojaki rowerowe, leżaki parkowe, stoliki szachowe). Walory edukacyjne obiektu ma podnieść system tabliczek informacyjnych, które zostaną zainstalowane przed wchodzącymi w skład nowego założenia zieleni drzewami oraz grupami krzewów.  Dzięki temu dzieci i młodzież będą mogły aktywnie poznawać gatunki roślin. Tabliczki zostaną przystosowane do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących – będą zawierały napisy w języku Braille’a.

Założenie zieleni będzie się opierało przede wszystkim o gatunki rodzime lub trwale zadomowione w naszym krajobrazie.

Od zachodniej strony obszar będzie zamykał chodnik i ścieżka rowerowa, które dodatkowo skomunikują teren bezpośrednio z ul. Szkolną. W celu zapewnienia jak najszerszego dostępu do obiektu, wydłużenia czasu jego użytkowania w ciągu doby oraz celem zapewnienia bezpieczeństwa, teren zostanie wyposażony w instalację oświetleniową oraz monitoring.

Poszczególne elementy projektowanego wyposażenia dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nawierzchnie będą pozbawione barier architektonicznych, a ich nachylenie będzie się zawierało w przedziale do 5 proc.

Ponadto projekt przewiduje zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn