Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / LIX Sesja Rady Gminy Rędziny
22 marca 2023, 11:54

LIX Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póżn.zm.) zawiadamiam, że w dniu  28 marca 2023 roku (tj. wtorek ) o godz. 16,00 w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach, ul. Wolności nr 126, odbędzie się LIX Sesja Rady Gminy Rędziny.

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z LVIII sesji zostały zgłoszone uwagi.
 4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudniki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kościelec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Marianka Rędzińska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rędziny Kolonia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rędziny Wyrazów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rędziny Okupniki.
 15. Poinformowanie radnych o złożonych przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach sprawozdaniach.
 16. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
 17. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
 18. Zamknięcie obrad LIX Sesji Rady Gminy Rędziny.

 

Wyniki głosowania RG-365-LIX-2023

Wyniki głosowania RG-366-LIX-2023

Wyniki głosowania RG-357-LIX-2023

Wyniki głosowania RG-358-LIX-2023

Wyniki głosowania RG-359-LIX-2023

Wyniki głosowania RG-360-LIX-2023

Wyniki głosowania RG-361-LIX-2023

Wyniki głosowania RG-362-LIX-2023

Wyniki głosowania RG-363-LIX-2023

Wyniki głosowania RG-364-LIX-2023


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Załączniki

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn