Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Informacja w sprawie wdrożenia postanowień ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
25 listopada 2022, 12:48

Informacja w sprawie wdrożenia postanowień ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W związku z zapisami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, będący dostawcą ciepła dla odbiorców przyłączonych do sieci Rędziny Osiedle, informuje, iż w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. stosuje średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami, z uwagi na fakt, iż średnia cena wytwarzania ciepła dla eksploatowanego źródła ciepła jest wyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą określonej przywołaną ustawą, tj. 103,82 zł/GJ.

Do cen ciepła z rekompensatą mają prawo odbiorcy wymienieni w art. 4 ww. ustawy, przede wszystkim gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz wyspecyfikowane jednostki realizujące zadania publiczne, o ile złożą stosowne oświadczenia, zgodnie z art 5 lub 6 ww. ustawy. Wzory oświadczeń zostały opublikowane Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 poz. 1975)

Więcej informacji na temat wprowadzonego Rządową Tarczą Antyinflacyjną mechanizmu średniej ceny wytwarzania z rekompensatą można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Informacja w sprawie wdrożeń postanowień ustawy z dnia 15 wrzes


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Załączniki

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn