Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Dofinansowanie unijne na kanalizację Stalowej i Leśnej
3 lipca 2018, 12:14

Dofinansowanie unijne na kanalizację Stalowej i Leśnej

Inwestycje i remonty RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wniosków wybranych do dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Jest wśród nich projekt pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w Rudnikach, ul. Stalowa i ul. Leśna”.

To kolejny sukces Urzędu Gminy Rędziny. Jak już kilka razy informowaliśmy, w tej kadencji pracy samorządu, skuteczność w aplikowaniu o środki zewnętrze ma 100 procentową tj. każdy złożony wniosek został pozytywnie oceniony i dofinansowanie przyznane. Teraz możemy do tej długiej już listy dopisać kolejny. Ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przyszła informacja, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wniosków wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno – ściekowa Regionalny Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. A wśród nich znalazł się projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Stalowej i Leśnej w Rudnikach.

Gmina Rędziny czeka jeszcze na podpisanie umowy dotacyjnej, więc trudno na razie bardziej szczegółowo określić termin realizacji tej inwestycji, ale na pewno jest to kwestia najbliższej przeszłości. Na ul. Leśnej i Stalowej powstanie ponad 3200 m kanalizacji. Zaplanowano 527 m przyłączy kanalizacyjnych, 1050 m kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz 1632,80 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn