Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / II Sesja Rady Gminy Rędziny
9 maja 2024, 09:28

II Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję na dzień 14 maja 2024 roku (tj. wtorek) o godz. 16:00 II Sesję Rady Gminy Rędziny, która odbędzie się w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach, ul. Wolności 126.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z LXX i I sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy Rędziny z okresu międzysesyjnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów stałych komisji Rady Gminy Rędziny.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Rędziny.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny oraz wyboru Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rędziny.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet radnych Gminy Rędziny.
10. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
11. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
12. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy Rędziny.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn