Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Dla Inwestorów / Szansa na dodatkowe wpływy i nowe miejsca pracy
18 lipca 2022, 12:00

Szansa na dodatkowe wpływy i nowe miejsca pracy

29 lipca 2022 r. w Sądzie Rejonowym w Częstochowie odbędzie się licytacja komornicza części terenu powojskowego lotniska Rudniki, w sprawie którego od 2016 r. prowadzone jest na wniosek gminy postępowanie komornicze. Chodzi o zaległości podatkowe jednego z poprzednich właścicieli. 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość o łącznej powierzchni 1 714 160 m2 zabudowana infrastrukturą lotniskową w postaci pasa startowego, dróg kołowania, placu postojowego oraz budowlami towarzyszącymi. To część lotniska Rudniki, które od połowy roku 2017 posiada status lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji.

Licytacja jest wynikiem prowadzonego przez komornika sądowego Arkadiusza Kiljana postępowania egzekucyjnego wszczętego w 2016 roku z wniosku gminy Rędziny w związku z zaległościami podatkowymi jednego z poprzednich właścicieli tej nieruchomości. Wartość terenu została oszacowana na kwotę 26 748 800 zł.

Władze naszej gminy z wielką nadzieją oczekują na wyjaśnienie przyszłości wspomnianej nieruchomości. Liczą, że nowy nabywca będzie chciał wykorzystać jej potencjał gospodarczy i dzięki temu zrealizowane zostaną inwestycje, które zapewnią mieszkańcom gminy nowe miejsca pracy oraz spowodują znaczny wzrost wpływów z podatków. A samorząd będzie mógł je przeznaczyć na dalszy rozwój i poprawę jakości życia lokalnej społeczności.

Szczegółowe informacje dotyczące licytacji będzie można znaleźć w obwieszczeniu komornika sądowego o licytacji nieruchomości, które zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rędziny oraz opublikowane na stronie internetowej BIP Gminy Rędziny.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn