Rewitalizacja stawu w Rudnikach wraz z otoczeniem za unijne

Po raz kolejny Urząd Gminy Rędziny skutecznie aplikował o środki unijne na inwestycje w naszej gminie. Tym razem pomogą one w realizacji projektu pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Pocztowej w Rudnikach na potrzeby aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji”.