Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Dla Mieszkańców / Zwiększamy ulgę za kompostowanie bioodpadów
4 stycznia 2022, 12:13

Zwiększamy ulgę za kompostowanie bioodpadów

Ekologia Gospodarka Odpadami

kompostowniki pixabay

Po ponad roku funkcjonowania systemu gospodarki odpadami opartego na rozliczaniu się
z firmą wywozową od każdej tony odebranego i zagospodarowanego odpadu radni przeprowadzili dyskusję nad możliwością oraz skutkami zwiększenia ulgi za kompostowanie w Gminie Rędziny. Stwierdzili, iż możliwym jest zwiększenie ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym z obecnej kwoty w wysokości 1,00 zł do 3,00 zł.

W dniu 30.11.2021r. Rada Gminy Rędziny podjęła stosowną uchwałę w sprawie zwolnienia
z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Obowiązująca od kwietnia 2022r. ulga wynosić będzie 3,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Właściciele nieruchomości, którzy już kompostują bioodpady i złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, nie muszą składać nowej deklaracji. Do tych gospodarstw zostanie wysłane zawiadomienie o zmianie wysokości ulgi, którą to ulgę należy uwzględnić w opłacie za II kwartał 2022 r.

Mamy nadzieję, że zwiększenie ulgi za kompostowanie bioodpadów zachęci kolejnych właścicieli nieruchomości do zwiększenia ilości bioodpadów zagospodarowywanych
we własnym zakresie na nieruchomościach, przez co przyczyni się do ograniczenia ilości bioodpadów oddawanych przez mieszkańców w ramach systemu gospodarki odpadami funkcjonującego na terenie gminy.

W gminie ilość odbieranych sprzed nieruchomości bioodpadów cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie. Generuje to bardzo duże koszty zarówno ich odbioru,
jak i zagospodarowania (maj 2021r. ponad 57 tyś. zł., czerwiec 2021r. 56 tyś. zł).

Spróbujmy zatem ograniczyć ilość bioodpadów oddawanych w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi i rozpocznijmy kompostowanie.

 

 

zdj. Pixabay


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn