Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / ZSP nr 1 zmienia się za unijne
3 lutego 2018, 12:26

ZSP nr 1 zmienia się za unijne

Inwestycje i remonty RPO WSL 2014-2020

Trwa rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 im. Gustawa Morcinka w Rędzinach, która już od września ma umożliwić przeniesienie na ul. Szkolną 7 przedszkola z ul. Wolności 126. Inwestycja obejmuje jednak nie tylko utworzenie całkiem nowych pomieszczeń, ale również remont części istniejących oraz zakup wyposażenia
SP nr 1 zmienia sie za unijne 1

Informuję wszystkich rodziców uczniów i wychowanków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach, że z dniem 31 sierpnia 2018 roku przekształca się Przedszkole im. Jana Brzechwy w Rędzinach wchodzące w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach poprzez zmianę siedziby z ul. Wolności 126 w Rędzinach na ul. Szkolną 7 w Rędzinach zgodnie z art. 89 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe.

Siedziba Szkoły Podstawowej im. G. Morcinka wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach, ani samego Zespołu nie ulega zmianie.

Siedziba Przedszkola zostaje zmieniona ze względu na rozbudowę budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 o pomieszczenia dla Przedszkola wraz z zakupem wyposażenia w związku z uzyskanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej XII. Infrastruktura Edukacyjna, dla działania 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, dla poddziałania 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego.

Prace budowlane rozpoczęły się 23 listopada. Na ich zwieńczenie trzeba poczekać jeszcze kilka miesięcy – oficjalny termin to 31 lipca. Szkoła funkcjonuje i nadal będzie w tym czasie normalnie funkcjonowała. Oczywiście trwające roboty powodują utrudnienia, za które dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 i władze gminy przepraszają, ale nie dało się tego uniknąć. Wykonawcą jest konsorcjum firm: F.U.H. Dziedzicki (lider) z Konopisk i Agbud z Częstochowy (partner). Zobowiązał się on do przygotowania projektu, a następnie realizacji robót budowlanych za łączną kwotę blisko 3,3 mln zł. Po stronie gminy koszty będą jednak znacznie mniejsze, ponieważ pozyskała na ten cel ok. 2,5 mln zł unijnego dofinansowania. Bez dotacji realizacja tak szeroko zakrojonej inwestycji byłaby bardzo trudna do przeprowadzenia.

Zadanie obejmuje: rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku SP w Rędzinach, budowę placu zabaw wraz z przebudową istniejących sieci i instalacji. W jego zakres wchodzi przebudowa zarówno parteru, piętra, jak i piwnic, a także całego zaplecza kuchennego. Będzie nowe wejście i klatka schodowa od strony północnej, która jest już widoczna, wymienione zostaną posadzki, część stolarki i docieplenia. Wybudowane będzie pomieszczenie hydroforni, a na zewnątrz parking, pochylnia i dojazd. Po zakończeniu prac dzieci i młodzież będą mogły kształcić się w zdecydowanie bardziej komfortowych warunkach, przybędzie też miejsc w przedszkolu, które zostanie tu przeniesione z ul. Wolności.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn