Zajęcia „Kuchcikowo” w Centrum Usług Społecznościowych

W ramach projektu pod nazwą „Poprawa dostępności i jakości usług społecznych w Gminie Rędziny poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych” Zajęcia „Kuchcikowo” odbywają się raz w tygodniu dla każdej z grup. Dla pierwszej grupy zajęcia odbywają się we wtorki, natomiast dla drugiej w czwartki. Dzieci uczestniczące w zajęciach mają okazję nabyć umiejętności gastronomicznych. Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu … Czytaj dalej Zajęcia „Kuchcikowo” w Centrum Usług Społecznościowych