Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Dla Mieszkańców / XLIV Sesja Rady Gminy Rędziny
19 stycznia 2022, 15:21

XLIV Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz.1372 z póżn. zm.) informuję, że w dniu 25 stycznia 2022 roku (tj. wtorek) odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Rędziny w trybie zdalnym. Obrady sesji rozpoczną się o godz.15:00.
W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 obrady sesji odbędą się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020
r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XLII i XLIII sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rudniki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rędziny.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rędziny na 2022 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Rędziny na 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Gminy Rędziny.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Gminy Rędziny.
13. Odczytanie protokołu z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną w ZSP nr 1 w Rędzinach.
14. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
15. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
16. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Rędziny.

Przewodnicząca Rady Gminy Rędziny będzie prowadziła sesję w formie telekonferencji z Urzędu Gminy Rędziny 42-242 Rędziny ul. Wolności 87. Osoby spoza Rady Gminy Rędziny chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie sesji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085wew.112, lub mailem:rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 24 stycznia 2022 r.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn