Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / XLVIII Sesja Rady Gminy Rędziny w Centrum Usług Społecznościowych
28 kwietnia 2022, 15:08

XLVIII Sesja Rady Gminy Rędziny w Centrum Usług Społecznościowych

W dniu 26.04.2022r. po długiej przerwie spowodowanej pandemią odbyła się pierwsza stacjonarna sesja w nowym miejscu – na sali konferencyjnej w Centrum Usług Społecznościowych, a nie jak dotychczas w sali sesyjnej Urzędu Gminy. Oprócz miejsca obrad, zmianom uległ również sposób transmitowania posiedzeń, o czym można przeczytać
w tym miejscu https://redziny.pl/transmisja-z-xlviii-sesji-rady-gminy-redziny/

Sesja Rady zrzut

W XLVIII Sesji Rady Gminy brało udział 13 radnych, 5 sołtysów, kierownicy jednostek, pracownicy UG oraz mieszkańcy. Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Pan Eryk Łęgowik. Obrady zaczęły się tak jak zwykle – przyjęcie porządku obrad po zmianach, a następnie wystąpienie wójta. Wójt Gminy Rędziny Paweł Militowski mówił o inwestycjach, jakie mają być realizowane na terenie naszej gminy tj. budowa kanalizacji sanitarnej w Rędzinach, budowa drogi w Rudnikach. Wójt odniósł się również do częstych ataków radnej Lidii Warwasińskiej dotyczących braku finansowania sołectwa Osiedle. Wójt wskazał, że na przełomie kilku lat mieszkańcy sołectwa Rędziny Osiedle skorzystali w różny sposób z kwoty ponad 3mln zł, z której były finansowane  parkingi, chodniki, dotacje do ZGMiK na blisko 320 tys. zł. Wójt Paweł Militowski poinformował również, że wpływy od mieszkańców Osiedla w zakresie podatku od nieruchomości w latach 2015 – 2022 wyniosły około 184 tys. zł, a fundusz sołecki od 2017 roku to ponad 220 tys. Nadmieniono, że mieszkańcy osiedla skorzystali z możliwości wykupu mieszkań z bonifikatą, gdzie same bonifikaty to ponad 2 mln. zł.

Podczas sesji procedowano następujące uchwały:

W sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kościelec.

uchwala koscielec
W sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Rędziny za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.

uchwala ekwiwalent

 

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

uchwala budzet
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032.

uchwala wpf

W sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i komunalnej w Rędzinach na rok 2022.

uchwala zgmik

Odczytano protokół z przeprowadzonej kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach.

uchwala protokol gops
Zaopiniowano Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.

ocena zasobow

W momencie przystąpienia do uchwalania najważniejszych uchwał dla naszej gminy tj. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian w budżecie Gminy na 2022 rok, wszyscy obecni radni wzięli udział. 12 z 13 radnych głosowało ZA przyjęciem wyżej wymienionych uchwał – H. Majewska, J. Bloma, K. Matuła, D.Jarczok, S.Pożarlik, J.Kowalczyk, A.Sadziak, M. Kowalczyk, M. Kurkowski, P.Kurowski, L.Wychowaniec, E.Łęgowik, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Cieszymy się, że przy wsparciu tych radnych będziemy mogli realizować kolejne, ważne dla rozwoju naszej gminy inwestycje.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn