Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Wysokie miejsce naszej gminy w prestiżowym rankingu
21 października 2020, 10:20

Wysokie miejsce naszej gminy w prestiżowym rankingu

Inwestycje i remonty RPO WSL 2014-2020

Pismo „Wspólnota” opublikowało ranking samorządów w zakresie pozyskiwania środków unijnych w latach 2014-2019. Bardzo dobrze w kategorii gmin wiejskich wypadły w nim Rędziny. Z wyliczeń autorów rankingu wynika, że we wspomnianym przedziale czasowym nasza gmina pozyskała dofinansowania, które w przeliczeniu na jednego mieszkańca dały kwotę blisko 1500 zł.
Wysokie miejsce naszej gminy w prestizowym rankingu

„Wspólnota” regularnie publikuje zestawienia jednostek samorządu terytorialnego dotyczące różnych aspektów finansowych ich funkcjonowania. Tym razem Paweł Swianiewicz – profesor ekonomii, kierownik Katedry Rozwoju i  Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Julita Łukomska – adiunkt w tej samej Katedrze, pochylili się nad tematem pozyskiwania środków unijnych w latach 2014-2019.

– Nasze zestawienie obejmuje wartość wszystkich dotacji unijnych pozyskanych przez samorządy w latach 2014– 2019, bez rozróżnienia na dotacje inwestycyjne i związane z wydatkami bieżącymi. Wynik podawany jest w przeliczeniu na jednego mieszkańca – wyjaśnili we wstępie rankingu. – Najlepsi potrafili pozyskać ponad 10 tys. zł na 1 mieszkańca. Kilkadziesiąt samorządów przekroczyło 4 tys. zł, najsłabsi zdobyli kilkanaście złotych per capita – wyszczególnili.

Ranking podzielili na kilka kategorii: miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, miasta powiatowe, miasteczka, powiaty oraz gminy wiejskie. Najwięcej, bo 1538, jest tych ostatnich i właśnie w tej kategorii „rozliczana” była gmina Rędziny.

Gmina Rędziny skuteczna w pozyskiwania funduszy

Wójt Paweł Militowski od dawna podkreśla, że pozyskiwanie środków zewnętrznych do jeden z jego priorytetów, a rędzińscy urzędnicy odznaczają się pod tym względem wyjątkową skuteczną (ponad 25 mln zł pozyskane w ciągu ostatnich 6 lat). Zestawienie „Wspólnoty” jest tego potwierdzeniem. Rędziny uplasowały się w gronie gmin wiejskich na wysokim 410. miejscu w skali kraju. Na jednego mieszkańca naszej gminy przypadła w badanym okresie kwota 1452,84 zł pozyskanych funduszy unijnych. Zdaniem wójta to bardzo dobry wynik.

– W rankingu policzono ile gminy pozyskały środków w oparciu o już rozliczone na moment zbierania danych wnioski. Ale my wciąż mamy jeszcze pieniądze, jeszcze rozliczamy niektóre projekty. Gdyby były one już zamknięte, to bylibyśmy znacznie wyżej. Poza tym w międzyczasie pozyskaliśmy kolejne dofinansowania – zwrócił uwagę wójt gminy Paweł Militowski, dodając, że z kolei przed rokiem 2014 Rędziny znalazłyby się raczej w dolnej części zestawienia.

Jak wypadli nasi sąsiedzi? Gmina Olsztyn znalazła się nieznacznie niżej – na 484. miejscu, Kłomnice na 625., Mstów na 764., a Mykanów na 1235. pozycji w gronie gmin wiejskich.

Wśród 10 najlepszych gmin wiejskich większość jest ze wschodniej Polski: trzy z Podlasia, dwie z Lubelszczyzny i jedna z Podkarpacia. Pierwsze miejsce zajęła jednak gmin z województwa śląskiego – Ożarowice.

Wśród powiatów, częstochowski znalazł się w drugiej połowie stawki – na 190. pozycji (w grupie 314 powiatów). Na czele znalazł się przasnyski (mazowieckie).

Środki unijne wyrównują szanse rozwojowe

Autorzy rankingu wyliczyli, że w sumie od 2014 roku samorządy wykorzystały prawie 75 mld zł z różnych programów operacyjnych. Blisko 25 mld z tej kwoty przypada na gminy, a ponad 21 mld na miasta na prawach powiatu. Bardzo zbliżoną do dużych miast kwotę wydatkowały samorządy wojewódzkie, podczas gdy na powiaty przypadło niespełna 7 mld.

– W oparciu o te dane można więc powiedzieć, że środki Unii Europejskiej faktycznie, a  nie tylko deklaratywnie, stwarzają szansę na podejmowanie znaczących działań rozwojowych przez samorządy położone w słabiej rozwiniętych częściach kraju. W tym sensie regionalna polityka Unii Europejskiej ma znaczenie dla wyrównywania szans rozwojowych – podsumowali Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska.

Wysokie miejsce naszej gminy w prestizowym rankingu

pixabay.com

 

 

 

 

 

 

 


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn