Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Wyróżnienie dla wójta Pawła Militowskiego
15 lutego 2023, 09:42

Wyróżnienie dla wójta Pawła Militowskiego

Wójt gminy Rędziny Paweł Militowski znalazł się w gronie nominowanych do nagrody „Za zasługi dla powiatu częstochowskiego” za rok 2022 w kategorii „Samorządność i Polityka społeczna”.

Jak czytamy w uzasadnieniu nominacji, na wyróżnienie piastującego od 2014 r. funkcję wójta Pawła Militowskiego, zasługują m.in. zrealizowane w gminie w czasie jego kadencji inwestycje infrastrukturalne. Mowa m.in. o przedsięwzięciach w zakresie sportu i rekreacji, kultury, infrastruktury drogowej, czy szeroko rozumianej ochrony środowiska.

W tym ostatnim aspekcie chodzi o regularnie rozbudowywaną sieć kanalizacji sanitarnej, której w ostatnich larach powstało ponad 14 km (a kolejne na ul. Kościuszki w Rędzinach są w budowie), a także przede wszystkim o największą w historii gminy inwestycję polegającą na budowie docelowej oczyszczalni ścieków. Jeśli chodzi o ochronę środowiska to nie można również zapomnieć o programach dotacyjnych w zakresie usuwania azbestu i wykonania przyłączy kanalizacyjnych, a także projektach unijnych, w ramach których na domach mieszkańców montowane są instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła. Proekologiczna, ale również poprawiająca jakość usług transportowych, była też modernizacja taboru Gminnego Zakładu Komunikacyjnego poprzez zakup czterech hybrydowych, niskoemisyjnych autobusów MAN Lion’s City Hybrid. Rozwojowi organizowanego przez Rędziny transportu zbiorowego sprzyja również rozbudowa sieci drogowej, która już w najbliższych miesiącach wydłuży się o nowe połączenie między Marianką Rędzińską i Rudnikami/Kościelcem.

Zarządzana przez Pawła Militowskiego gmina z powodzeniem aplikuje o środki zewnętrzne, dzięki którym możliwa jest realizacja większości wspomnianych przedsięwzięć i będzie czynić w tym kierunku starania również w przyszłości. Nakłady finansowe na inwestycje w ostatnich latach – zarówno z budżetu gminy, jak i z pozyskanych dofinansowań – to wielomilionowe kwoty.

W działaniach wójta nie brakuje również inicjatyw, których realizacja nie zależy od władz gminy, tylko innych instytucji i organów administracji samorządowej i rządowej. To m.in. współpraca z samorządem powiatu częstochowskiego przy modernizacji dróg powiatowych, czy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w kontekście drogi krajowej nr 91.

„Wójt stara się zapewnić mieszkańcom jak największe bezpieczeństwo przy pokonywaniu drogi DK-91. Na całej długości tej drogi w gminie Rędziny powstało wiele urządzeń poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jak przejścia dla pieszych, światła, i wysepki” – uzasadnia nominację Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

Dostrzeżono ponadto, że Paweł Militowski podjął wiele działań w kwestii doposażenia jednostek OSP w niezbędny sprzęt ratowniczy oraz doprowadził do zakupu dwóch samochodów strażackich. Wspiera również działalność Komisariatu Policji w Kłomnicach, wspólnie z radnymi gminy udzielając dotacji na zakup potrzebnych radiowozów.

Oprócz Pawła Militowskiego nominowani w kategorii „Samorządność i Polityka Społeczna” są: burmistrz miasta i gminy Olsztyn Tomasz Kucharski, wójt gminy Mstów Tomasz Gęsiarz, wójt gminy Janów Edward Moskalik oraz sołtys i radny gminy Kłomnice Stanisław Matuszczak.

Wyroznienie dla wojta Pawla Militowskiego


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn