Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Wydarzenia / Komisja Finansów Publicznych i Samorządu
15 kwietnia 2022, 15:02

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 21 kwietnia 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 14.30 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, które odbędzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny ul. Wolności 87.

Porządek posiedzenia : 

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kościelec.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Rędziny za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rędziny na 2022 rok.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2022-2032.
  5. Sprawy różne.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2022 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn