Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Wójt wystąpił o odcinkowy pomiar prędkości na drodze powiatowej w Kościelcu
18 listopada 2022, 08:06

Wójt wystąpił o odcinkowy pomiar prędkości na drodze powiatowej w Kościelcu

– Przedmiotowa droga jest bardzo obciążona ruchem kołowym pojazdów ciężarowych i osobowych z gmin sąsiadujących, które utraciły możliwość zjazdu na autostradę. Tym samym droga ta stała się swoistą „powiatową Autostradą” – podkreślił wójt Paweł Militowski w piśmie dotyczącym ul. Wolności i ul. Mykanowskiej w Kościelcu. Jest już odpowiedź Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

 

Z pismem do Śląskiej Delegatury Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, wójt wystąpił pod koniec września br. Zwrócił się o udzielenie informacji czy istnieje możliwość zainstalowania na drodze powiatowej nr 1059 S (ul. Wolności i ul. Mykanowska w Kościelcu) odcinkowego urządzenia rejestrującego przekroczenie przez kierujących pojazdami dopuszczalnej prędkości. Zrobił to mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo mieszkańców oraz użytkowników wspomnianej drogi.

– Przedmiotowa droga jest bardzo obciążona ruchem kołowym pojazdów ciężarowych i osobowych z gmin sąsiadujących, które utraciły możliwość zjazdu na autostradę. Tym samym droga ta stała się swoistą „powiatową Autostradą”. Mieszkańcy składają liczne apele z prośbą o poprawę bezpieczeństwa. Interwencje policji działają doraźnie – napisał Paweł Militowski.

Zawnioskował o podjęcie kroków zwiększających bezpieczeństwo poprzez montaż odcinkowego pomiaru prędkości – fotoradaru w pasie drogi powiatowej, przy wjeździe i wyjeździe z miejscowości Kościelec.

W projekcie unijnym zabrakło Kościelca, ale został wpisany do wykazu wniosków

Katowicki oddział GITD właśnie udzielił odpowiedzi. Poinformował, że realizuje obecnie projekt pn. „Zwiększenie skuteczności i efektywności Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym”, finansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

– W ramach tego projektu zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu i instalacji m.in. 26 nowych urządzeń do punktowego pomiaru prędkości oraz 39 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości w lokalizacjach, które charakteryzują się najwyższym poziomem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w skali kraju. Lokalizacje te zostały wskazane w analizie stanu bezpieczeństwa na drogach publicznych w Polsce sporządzonej przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie – wyjaśniła Magda Mizera, naczelnik Delegatury Śląskiej GITD.

Niestety Kościelec nie został ujęty w przedmiotowej analizie jako miejsce, które w pierwszej kolejności należy objąć automatyczną kontrolą prędkości.

– Niezależnie od powyższego dodaję, że omawiana lokalizacja została wpisana do wykazu wniosków o instalację urządzeń rejestrujących, prowadzonego w GITD i w przypadku dysponowania urządzeniami lub pozyskania środków na ich zakup, przed przystąpieniem do montażu zostanie przeprowadzona ponowna analiza wnioskowanych lokalizacji, celem potwierdzenia zasadności objęcia ich automatycznym nadzorem – zaznaczyła jednak naczelnik.

Mieszkańcy narzekają też na hałas z autostrady A1

Mieszkańcy Kościelca od dłuższego czasu domagają się działań zwiększających ich bezpieczeństwo w związku ze zwiększonych ruchem na drodze powiatowej, stanowiącej dojazd do autostrady A1.

Latem br. sołtys Kościelca Agata Banaś – w imieniu własnym i społeczności Kościelca oraz Madalina – skierowała petycję do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż autostrady A1.

Kilka tygodni później grupa mieszkańców zorganizowała protest. Poprzez dwuminutową blokadę skrzyżowania ul. Mykanowskiej i ul. Nowej, chciała podkreślić jak mocno daje im się we znaki hałas z autostrady A1 oraz przekonać GDDKiA do budowy ekranów dźwiękochłonnych.

Walka o obwodnicę trwa. Są kolizje i wypadki

Starania lokalnej społeczności w pełni popiera wójt gminy Rędziny Paweł Militowski, który podkreśla, że na głównych drogach w gminie, także m.in. drodze krajowej nr 91, ruch jest duży i stwarza zagrożenia dla zdrowia i życie mieszkańców.

– Jest niebezpiecznie i zdarza się, że dochodzi do najgorszego, czyli utraty życia, dlatego nalegamy by ktoś zwrócił wreszcie uwagę, iż obwodnica w Rędzinach powinna być priorytetem, tak jak i zresztą w przypadku Kościelca, ponieważ są to swoiste autostrady – zaznaczył wójt.

Potwierdzeniem jest liczba zdarzeń na DK 91 w Rędzinach i Rudnikach, których zestawienie z ostatnich 18 miesięcy – na prośbę Urzędu Gminy Rędziny – przedstawiła Komenda Miejska Policji w Częstochowie. Zamieszczamy je poniżej.

Zdarzenia drogowe na DK 91 w Redzinach i Rudnikach w okresie od 21 maja 2021 r. do 14 listopada 2022 r. Fot. KMP

Odcinkowy pomiar prędkości (Fot. canard.gitd.gov.pl)

 


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn