Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Wójt gminy Rędziny uczestniczył w Międzynarodowym Seminarium Samorządowym
25 września 2023, 15:20

Wójt gminy Rędziny uczestniczył w Międzynarodowym Seminarium Samorządowym

IMG 20230925 WA0004
Wójt gminy Rędziny Paweł Militowski wziął udział w Międzynarodowym Seminarium Samorządowym pt. Samorząd terytorialny. Próby oceny rozwiązań w ujęciu porównawczym. Odbyło się ono w poniedziałek 25 września br.
Wydarzenie zostało zorganizowane pod patronatem Rektora Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anny Wypych – Gawrońskiej przez Wydział Prawa i Ekonomii UJD, Centrum Praw Obcych UJD oraz Fundację „In dubio pro libertate”. Partnerem była Fundacja Warszawskie Centrum Aksjologii Administracji.
Seminarium zorganizowano w 25-lecie wprowadzenia reformy administracji samorządowej państwa, drugiego etapu utworzenia szczebli samorządowych: wojewódzkiego i powiatowego. Spotkanie było także okazją do świętowania 25-lecia funkcjonowania studiów na kierunku administracja w UJD, obecnie na Wydziale Prawa i Ekonomii.
Po 25 latach funkcjonowania trójszczeblowego samorządu terytorialnego w Polsce niewątpliwie nasuwa się szereg pytań, w szczególności czy są potrzebne zmiany ustrojowe w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego na kolejne 25 lat? Czy należy dokonać korekty podziału administracyjnego państwa, czy też przebudować zakres zadań i kompetencji jednostek samorządowych, a w tym źródeł finansowania jednostek samorządowych.
Celem seminarium była wieloaspektowa i interdyscyplinarna debata nad wskazanymi zagadnieniami na poziomie nauki, a także praktyki, z udziałem zarówno teoretyków prawa, jak i przedstawicieli tych, którzy owe prawo stanowią, z udziałem szerokiego grona praktyków, działaczy samorządowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Seminarium miało charakter międzynarodowy, poprzez udział przedstawicieli władzy sądowniczej Ukrainy.
Wójt gminy Rędziny Paweł Militowski zabrał głos w panelu dyskusyjnym na temat zadań własnych i zleconych samorządowi oraz sposobu ich finansowania, a także problematyki odpowiedzialności i nadzoru w samorządzie terytorialnym.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn