Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Wójt gminy Rędziny alarmuje: Samorządy straciły miliony. Co z rekompensatami?
31 października 2023, 12:59

Wójt gminy Rędziny alarmuje: Samorządy straciły miliony. Co z rekompensatami?

Paweł Militowski, wójt Gminy Rędziny, zaalarmował rząd, parlamentarzystów i samorządy: zwolnienie z podatku od nieruchomości lotnisk użytku publicznego  musi się wiązać z rekompensatami wyrównującymi gminom, na terenie których znajdują się takie obiekty, utracony dochód. Tylko w tym roku rędziński samorząd stracił ponad 2 mln zł. 

Paweł Militowski, wójt Gminy Rędziny – jednej z 50 gmin, na terenie których znajdują się lotniska użytku publicznego – alarmuje rząd, parlamentarzystów oraz  inne samorządy w sprawie drastycznego obniżenia dochodów własnych gmin w związku z wejściem w życie wraz z początkiem roku 2022 nowelizacji w zakresie zwolnienia w całości z podatku od nieruchomości lotnisk użytku publicznego.

Samorządowiec wysłał pismo w tej sprawie m.in. do rządu i parlamentarzystów.

W Polsce jest 50 gmin, na terenie których znajdują się lotniska użytku publicznego wpisane do Rejestru Lotnisk Cywilnych. Nieruchomości znajdujące się na terenie części lotniczych lotnisk użytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od wielu lat były częściowo zwolnione z podatku od nieruchomości (w zakresie budynków, budowli i zajętych pod nie gruntów), jednak na początku 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i od tego czasu zwolnione z podatku od nieruchomości są grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. To istotna zmiana, w wyniku której cała część lotnicza lotniska użytku publicznego jest zwolniona z podatku od nieruchomości” – czytamy w piśmie.

Wójt Paweł Militowski wyjaśnia, że rozszerzenie powyższego zwolnienia podatkowego ma kolosalny negatywny wpływ na wysokość dochodu uzyskiwanego z tytułu podatku od nieruchomości przez samorządy. I wylicza, że z tego powodu gmina Rędziny straciła w 2022 roku około 1,7 mln zł, a w roku 2023 ponad  2,1 mln zł, które stanowiłyby istotną część budżetu i pomogłyby w rozwoju gminy.

Lotniska użytku publicznego stanowią niezbędne i kluczowe obiekty infrastruktury lotniczej, dzięki którym zaspokajany jest szereg potrzeb współczesnego świata, w tym jakże ważny aspekt bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Samo istnienie tych lotnisk jest konieczne z perspektywy sprawnego funkcjonowania zorganizowanego organizmu jakim jest Rzeczpospolita Polska, jednak przy ich funkcjonowaniu nie można pomijać problemów, z którymi zostały zostawione gminy, na których terenie znajdują się lotniska użytku publicznego” – argumentuje rędziński samorządowiec we wspomnianym piśmie.        

Gmina Rędziny od lat stara się współpracować z lokalnym aeroklubem, który na terenie lotniska prowadzi działalność gospodarczą polegającą na oferowaniu różnego rodzaju usług lotniczych. Obowiązujące do 2022 roku przepisy stanowiły słuszny konsensus, pomiędzy wsparciem prowadzenia lotnisk użytku publicznego poprzez częściowe zwolnienie tych nieruchomości od podatku od nieruchomości, a z drugiej strony zachowaniem przez gminy możliwości uzyskania środków własnych z tytułu podatku od nieruchomości w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną na lotniskach użytku publicznego.

Zdaniem wójta Pawła Militowskiego w związku z pozbawieniem przez gminy podatku od nieruchomości co do znajdujących w granicy części lotniczych nieruchomości, zasadnym jest rozważenie wprowadzenia zasad i trybu zwrotu utraconych przez gminy z tego tytułu dochodów kierując się potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów z tytułu zwolnień w opłatach i podatkach lokalnych.

Samorządowiec wskazuje konkretne zapisy ustawowe i podkreśla, że konieczne jest wprowadzenie mechanizmów rekompensujących gminom utracone dochody związane z ustawowymi ulgami i zwolnieniami dotyczącymi lotnisk użytku publicznego, a służącymi bezpieczeństwu lotniczemu oraz ułatwieniu transportu podróżnym.

„Mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę o przeanalizowanie przedstawionej kwestii i podjęcie prac mających na celu nowelizację obowiązujących przepisów w celu przyznania gminom, na terenie których znajdują się lotniska użytku publicznego, zwrotów/rekompensat w związku z ustawowym zwolnieniem od podatku od nieruchomości obszarów znajdujących się w częściach lotniczych lotnisk użytku publicznego. W związku z faktem, iż gminy na terenie których znajdują się lotniska użytku publicznego poniosły uszczerbek w dochodach budżetowych od początku roku 2022 zasadnym byłoby przyznanie tym gminom zwrotów/rekompensat wstecz od początku całkowitego zwolnienia z podatku od nieruchomości lotnisk użytku publicznego” – czytamy dalej.

Pismo zostało skierowane także do innych, gmin, na terenie których znajdują się lotniska użytku publicznego. Wójt Paweł Militowski prosi te samorządy o poparcie w przedmiotowej kwestii.

Im więcej gmin zaangażuje się w tej sprawie, tym większa jest szansa na uzyskanie przez te gminy rekompensat finansowych za całkowite zwolnienie od podatku od nieruchomości lotnisk użytku publicznego – mówi samorządowiec.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn