Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Dla Mieszkańców / W naszej gminie pojawią się ekodoradcy
23 grudnia 2021, 15:05

W naszej gminie pojawią się ekodoradcy

Ekologia

Gmina Rędziny - jako członek Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego - przystąpiła do realizacji projektu z Programu LIFE pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa Śląskiego.
program-life

– Jest to jedyny projekt w kraju, który uzyskał dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej na rzecz środowiska i klimatu. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 łącznie przewidziano w tym zakresie środki w wysokości 3,4 mld euro – podkreśla wójt gminy Rędziny Paweł Militowski.

 

Projekt zakłada wdrożenie pełnego zakresu działań przewidzianych do realizacji w Programie Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. Chodzi o:

  • Utworzenie stanowisk eko-doradców oraz ich przeszkolenie,
  • Utworzenie wojewódzkiego systemu eko-informacji mieszkańca
  • Zwiększenie obszarów zieleni, zgodnie z założeniami POP Województwa Śląskiego
  • Wsparcie wdrażania uchwały antysmogowej – monitoring emisji i badania próbek
  • Działania na rzecz ograniczenia emisji transportowej
  • Wypracowanie modeli zmniejszenia oddziaływania środowiskowego w budynkach użyteczności publicznej
  • Kampanię informacyjno-edukacyjną.

Beneficjentem głównym jest Województwo Śląskie, którego zadania realizuje Departament Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Partnerzy samorządowi to poszczególne subregionalne związki gmin i powiatów, w tym dla subregionu północnego – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego, a także same gminy. Z kolei w gronie partnerów merytorycznych znaleźli się: Politechnika Śląska, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Śląski Ogród Botaniczny oraz Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA.

Do zadań partnerów samorządowych w projekcie, czyli także gminy Rędziny, należy zatrudnienie ekodoradców i działania edukacyjno-informacyjne. Powstać ma grupa Gminnych Koordynatorów ds. Energii i Klimatu (tzw. ekodoradców), którzy będą działać lokalnie w poszczególnych gminach. Będą oni odpowiedzialni za prowadzenie lokalnych działań edukacyjno-informacyjnych, których celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców.

Każdy mieszkaniec będzie mógł liczyć ze strony ekodoradców na poradę w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków (np. termomodernizacja), a także co do dostępnych źródeł finansowania oraz weryfikację wniosków o dofinansowanie. Koordynatorzy będą ponadto brali udział w kontrolach palenisk realizowanych na terenie gminy.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn