Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Ostatnie posiedzenie Rady Gminy Rędziny. Jak radni oceniają mijającą kadencję?
2 kwietnia 2024, 10:36

Ostatnie posiedzenie Rady Gminy Rędziny. Jak radni oceniają mijającą kadencję?

IMG 20240307 WA0012

W czwartek 4 kwietnia ostatnie posiedzenie Rady Gminy Rędziny w tej kadencji. Co udało się zrealizować ? W których obszarach pozostał niedosyt?  Dziesięciu radnych Rady Gminy Rędziny ocenia mijającą kadencję.

Obraz11

Podczas mijającej kadencji miałam przyjemność pracować ze wspaniałymi ludźmi – zarówno radnymi, wójtem Pawłem Militowskim, sołtysami, jak też z pracownikami urzędu i jednostek podległych. Kadencja 2018-2024 przypadła w trudnych czasach pandemii i wojny w Ukrainie. Mimo tej sytuacji działaliśmy na rzecz gminy, obradując i podejmując uchwały na zdalnych sesjach. Najbardziej zapadła mi w pamięć sesja zwołana w marcu 2022 r., na której przekazywaliśmy środki pieniężne na rzecz Ukrainy. Wiązało się z tym ogromne przeżycie i wzruszenie. Do końca lutego 2024 r. obradowaliśmy 68 razy, podejmując ponad 430 uchwał, dzięki którym zrealizowaliśmy wiele inwestycji. To m. in. oczyszczalnia ścieków, kontynuacja budowy kanalizacji, budowa Centrum Usług Społecznościowych, wymiana oświetlenia, budowa drogi łączącej Rudniki z Marianką Rędzińską, modernizacja budynku Gminnego Zakładu Komunikacji, remonty szkół i przedszkoli oraz Gminnego Ośrodka Kultury, rewitalizacja stawu w Rudnikach. To zaledwie część inwestycji, nie sposób wymienić całości. Dziękuję wszystkim za współpracę, dzięki której mogliśmy przyczynić się do rozwoju naszej gminy.

 

 

Obraz2Jestem dumna, ponieważ w kończącej się kadencji udało się zrobić właściwie wszystko, na co liczyłam. Przede wszystkim mamy położone nowe nakładki asfaltowe, m.in. na ulicach: Broniewskiego, Mickiewicza i Nowej oraz położone krawężniki przy drogach na osiedlu. Ponadto udało się pięknie wyremontować przedszkole, wykonać nowe oświetlenie i plac zabaw. Bardzo mnie cieszy, że wywalczyliśmy sołectwo na osiedlu, dzięki czemu mamy do dyspozycji pieniądze z Funduszu Sołeckiego. Zostały jeszcze słupy oświetleniowe do wymiany, ale to już inwestycja firmy Tauron. Żałuję, że nie udało się zagospodarować placu między kotłownią, szkołą i blokiem nr 3 na  ul. Mickiewicza oraz terenu przy wjeździe na osiedle, gdzie rosną topole, ale tu najpierw gmina musi przejąć teren, żeby mogła coś z nim zrobić.

 

 

Obraz3Przez ostatnie lata na terenie mojego okręgu wyborczego zrealizowano wiele inwestycji. To m.in. powstanie przedszkola przy ul. Szkolnej  w Rędzinach z placem zabaw, częściowe utwardzenie ulic Lipowej, Brzozowej, Dębowej i Jabłoniowej, remont ul. Cmentarnej, uzupełnienie oświetlenia na ul. Ołowianka, wymiana opraw oświetleniowych, kanalizacja na ul. Wrzosowej. W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Rędziny-Kolonia przeznaczyliśmy pieniądze m.in. na zagospodarowanie i rewitalizację terenu wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (tężnia solankowa, park linowy, siłownia zewnętrzna). Jak widać, tych inwestycji dużych i małych jest dość sporo. To ogromny zaszczyt uczestniczyć w realizacji takich zadań. Pozostaje jednak niedosyt co do dwóch zagadnień. Pierwsze z nich to kanalizacja. Na ten rok zabezpieczono środki na sporządzenie dokumentacji. Liczę, że w kolejnych latach mieszkańcy sołectwa będą cieszyć się z wdrożenia kolejnych etapów tej dużej inwestycji. Pozostaje też budowa drogi wraz  z chodnikiem na ul. Szkolnej. To jednak nie zależy od nas, ponieważ to droga powiatowa. Mimo naszych starań ta ruchliwa ulica ciągle czeka na remont. Staramy się, żeby na chwilę obecną powiat przynajmniej zabezpieczył urwiste pobocza i załatał dziury po zimie.

 

Obraz4W tej kadencji na terenie gminy  Rędziny powstało wiele inwestycji. Te najważniejsze oraz najbliższe mojemu sołectwu to przede wszystkim: Szkoła marzeń – nowoczesne przedszkole z pięknym placem zabaw w ZSP nr. 1 przy ul. Szkolnej, zagospodarowanie i rewitalizacja terenu przy tej placówce, m.in. z budową tężni, nowoczesne CUS, remont przedszkola przy ZSP nr 2 na Osiedlu w Rędzinach, remont Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach i Mariance Rędzińskiej. Warto wspomnieć o wymianie opraw oświetleniowych LED w całej gminie, budowie kanalizacji na ulicach Kościuszki i Wrzosowej, remoncie i odbudowie ul. Cmentarnej, budowie ul. Wiznera, na której już wcześniej wybudowano oświetlenie, położeniu nowych nakładek na osiedlu, remoncie kuchni w OSP Rędziny, czy zagospodarowaniu stawu w Rudnikach. Olbrzymią inwestycją była budowa oczyszczalni ścieków. Powstały nowe drogi – między Marianką Rędzińską i Rudnikami, czy od węzła A1. Inwestycje są widoczne w każdej części gminy.  Oby w kolejnych kadencjach gmina rozwijała się tak prężnie, jak przez ostatnie lata.

 

Obraz5

 

W kończącej się kadencji Rady Gminy Rędziny zrealizowano wiele potrzebnych i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji: remonty szkół, budowa boiska sportowego, czy rozbudowa oświetlenia ulicznego. W mojej ocenie jednak najważniejsze inwestycje to te związane  z budową kanalizacji sanitarnej, gdyż to one są najbliżej mieszkańców. W tej kadencji powstało wiele kilometrów kanalizacji, a największym fragmentem jest budowa jej na ulicach Kościuszki, Wesołej, Okupnickiej, Żabiej, Stawowej, Łąkowej i Piaskowej. Ubolewam jednak, że na ul. Kościuszki nie wykonano dodatkowych prac: wymiany gazociągu i wodociągu, nowej nakładki asfaltowej. Liczę na to, że we współpracy ze Starostwem Powiatowym uda się w najbliższym czasie wykonać drogę na miarę XXI wieku.

 

 

 

 

 

Obraz6W ramach mojej pierwszej kadencji jako radnego gminy Rędziny pragnę podzielić się osiągnięciami oraz inicjatywami, którymi się zajmowałem. Od samego początku moim priorytetem było służenie mieszkańcom naszej gminy oraz przyczynianie się do jej rozwoju i poprawy jakości życia. Oto najważniejsze działania oraz inwestycje, które miały miejsce w okresie pięcioletniej kadencji w moim sołectwie Kościelec. To budowa placu zabaw przy kompleksie sportowym Lotnik Kościelec, dokończenie kanalizacji z nakładkami asfaltowymi na ulicach Wiatrakowej, Ogrodowej, Żabiej i Krótkiej. To również odwodnienie ul. Wiatrakowej, remont dróg gminnych w Kościelcu na ulicach Madalińskiej i Młyńskiej, a także zabezpieczenie środków w budżecie gminnym na remont stawu w Kościelcu. Należy wspomnieć o pozyskaniu środków przez samorząd na wykonanie dwóch bardzo ważnych inwestycji — doświetlenia ulic w sołectwie Kościelec oraz doświetlenia boiska sportowego. Warto też powiedzieć o remoncie zabytkowego Dworku Wereszczyńskich,  w którym znajduje się przedszkole. Dobra współpraca na linii samorząd – władza centralna przyniosła widoczne efekty. Wszystkich nas powinno cieszyć , że gmina Rędziny nie zeszła ze ścieżki konsekwentnego rozwoju. Priorytety na kolejne lata w sołectwie Kościelec to wybudowanie nowego przedszkola ze żłobkiem przy Szkole Podstawowej. Wówczas zabytkowy Dworek Wereszczyńskich mógłby służyć mieszkańcom jako Dom Kultury .

 

Obraz7Jedną z najważniejszych inwestycji mijającej kadencji była oczyszczalnia ścieków. Dzięki staraniom wójta, pracowników urzędu gminy i moim, pozyskaliśmy dofinansowanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki wraz z ulicami bocznymi. Ważnymi inwestycjami było też propagowanie idei sportu, w tym łożenie środków finansowych na kluby sportowe czy Orkiestrę Dętą. Dzięki wspólnym działaniom sołectw Rędziny-Wyrazów i Rędziny-Kolonia, ale z mojej inicjatywy, mamy jedną z nielicznych tężni solankowych w powiecie częstochowskim – przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rędzinach. Bolączką z kolei jest fakt, że nie udało się zmodernizować dróg powiatowych, czyli Kościuszki i Szkolnej w Rędzinach oraz Mykanowskiej w Kościelcu. Moim zdaniem jest to zadanie dla silnych przedstawicieli gminy Rędziny w radzie powiatu częstochowskiego w następnej kadencji.

 

 

 

 

Obraz8Mijająca kadencja to  to okres wytężonej pracy urzędników gminy z wójtem Pawłem Miltowskim i radnymi gminy. Charakteryzował się on dużą ilością inwestycji poprawiających komfort życia mieszkańców. Jeśli chodzi o mój okręg wyborczy nr 15, tj. Marianka Rędzińska, wskazać należy termomodernizację budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury w Mariance Rzędzińskiej wraz z podłączeniem do kanalizacji sanitarnej, wykonanie połączenia drogowego między Marianką Rędzińską  i Rudnikami oraz wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Do sukcesów obecnej kadencji samorządu należy zaliczyć także m.in.: rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Kościelcu, Rudnikach i Rędzinach, budowę   i oddanie do użytku Centrum Usług Społecznościowych oraz drogi do planowanej giełdy rolno-spożywczej, rewitalizację stawu w Rudnikach, czy termomodernizację budynku GZK, a także remonty dróg na osiedlu i budowę boiska sportowego (1 etap). Wśród inwestycji, które zawiodły moje oczekiwania, trzeba wymienić brak obiektów socjalnych przy nowo powstałym boisku sportowym w Rudnikach, co powoduje, że Unia Rędziny, której jestem wiernym kibicem, kolejne mecze będzie rozgrywać poza obszarem naszej gminy. Poza tym wskazać muszę brak oświetlenia na fragmencie ulic Srebrnej i Prostej.

 

 

Obraz9Radnym Gminy Rędziny jestem już drugi raz. Początek kadencji to był czas niepewności  i wielu niewiadomych. To trudny czas pandemii. Mimo to udało się zrobić wiele rzeczy dla poprawy stylu życia mieszkańców naszej gminy. Powstało Centrum Usług Społecznościowych. Zrealizowano kilka ważnych inwestycji drogowych, a także rozbudowano sieć kanalizacyjną, wykonano termomodernizację budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Zakładu Komunikacji, czy rewitalizację stawu w Rudnikach wraz z otoczeniem, wymieniono oświetlenie na energooszczędne typu LED przy naszych drogach. Istotny był także zakup nowego wozu strażackiego dla OSP Konin czy dofinansowanie do fotowoltaiki i pomp ciepła. To tylko niektóre programy ułatwiające nam życie, ale apetyt na rozwój naszej gminy ciągle rośnie. Myślę, że inwestycje te to wynik ciężkiej pracy radnych, sołtysów, urzędników oraz wójta. Życzmy sobie utrzymania tego tempa inwestycji i niezbaczania z drogi rozwoju gminy.

 

 

 

Obraz10Kluczowa w tej kadencji była przede wszystkim budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Bez niej planowana     w Koninie kanalizacja byłaby niemożliwa. Zresztą to kluczowa inwestycja dla rozbudowy kanalizacji sanitarnej w całej gminie. Bardzo ważna sprawa to również przebudowa drogi powiatowej w Koninie, do której gmina się dołożyła, wymiana opraw oświetleniowych na ledowe oraz pozyskanie przez wójta Pawła Militowskiego środków na rozbudowę szkoły podstawowej w Koninie wraz z budową sali gimnastycznej. Czekaliśmy na to 50 lat i bardzo się z tego cieszymy. To ogromny sukces. Poza tym wyróżniłabym remont ul. Szkolnej w Koninie, remont ul. Wapiennej wykonany we współpracy z firmą Cemex, rozbudowę budynku w Rędzinach pod CUS oraz modernizację przedszkola na Osiedlu w Rędzinach. Szkoda, że już w tej kadencji nie udało się rozpocząć budowy kanalizacji w Koninie, ale to sprawa uzależnione od finansów i mam ogromną nadzieję, że zostanie sfinalizowana w kolejnej kadencji.

 

 

 


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn