Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Dla Mieszkańców / Uroczyste otwarcie filii GOK w Mariance Rędzińskiej po termomodernizacji
6 maja 2022, 08:25

Uroczyste otwarcie filii GOK w Mariance Rędzińskiej po termomodernizacji

Kultura Projekty Unijne i inne

Uroczyste otwarcie filii GOK w Mariance Redzinskiej po termomodernizacji

W ubiegłym roku gmina Rędziny zrealizowała inwestycję z dofinansowaniem unijnym, której częścią była termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury w Mariance Rędzińskiej. 13 maja GOK zaprasza wszystkich mieszkańców na otwarcie odnowionego obiektu. W planie są liczne atrakcje.

logotypUE

Otwarcie zaplanowano na godz. 16.00 w piątek 13 maja 2022 r. przy ul. Srebrnej 17 w Mariance Rędzińskiej. Będzie sporo atrakcji dla najmłodszych jak różnego rodzaju konkursy, dmuchaniec – zjeżdżalnia czy malowanie twarzy. Ale i dorośli nie powinni się nudzić. W programie imprezy znalazło się m.in. pieczenie kiełbasek.

Prace zrealizowane w budynku filii GOK były częścią projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny: Gminnego Zakładu Komunikacji w Rudnikach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mariance Rędzińskiej”, który został sfinalizowany kilka miesięcy temu.

Wykonano m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz stropu, częściową wymianę stolarki, budowę pochylni dla niepełnosprawnych i monitoringu oraz wymianę pokrycia dachowego.

Termomodernizacja została dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla: -osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; – działanie: 4.3 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej — Regionalne Inwestycje Terytorialne.

Celem głównym projektu była poprawa efektywności energetycznej. Jego realizacja pozwoli na ograniczenie zmian klimatycznych i relatywne zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynków. W wyniku termomodernizacji nastąpi wzrost efektywności energetycznej obiektów, poprawa efektywności wykorzystania paliw i energii, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery oraz polepszenie warunków pracy i komfortu użytkowników obiektów. Projekt pozytywnie wpłynie też na poprawę świadomości ekologicznej społeczeństwa i stanu zdrowia mieszkańców, a także poprawę oceny atrakcyjności gminy i jej wizerunku jako miejsca wartego odwiedzenia, inwestowania oraz zamieszkania.

Uroczyste otwarcie filii GOK w Mariance Redzinskiej po termomodernizacji plakat

 


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn