Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Transmisja z XLVIII Sesji Rady Gminy Rędziny
26 kwietnia 2022, 14:37

Transmisja z XLVIII Sesji Rady Gminy Rędziny

Sesja

Z powodu zmiany trybu obrad Rady Gminy Rędziny informujemy, że również zmienia się formuła transmisji on-line Sesji Rady Gminy. Poprawi się również jakość transmitowania obrad. Od dzisiejszej XLVIII Sesji Rady Gminy Rędziny streaming będzie umieszczany na serwerach firmy DSSS, a nie jak dotychczas na platformie YouTube.

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/channels/230/gmina-redziny/live

Link do kanału: https://transmisjaobrad.info/channels/230/gmina-redziny

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kościelec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Rędziny za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032.
8. Odczytanie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach.
9. Zaopiniowanie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
10. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
11. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
12. Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Rędziny.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2022 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn