Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Tak nasi uczniowie podnoszą swoje kompetencje
22 marca 2022, 14:44

Tak nasi uczniowie podnoszą swoje kompetencje

EFS Inwestycje i remonty

„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Rędziny” to współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt realizowany aktualnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rędzinach i Szkole Podstawowej w Koninie. Część zajęć i szkoleń już za nami.
Uczniowie podnosza swoje kompetencje 45

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów oraz kompetencji zawodowych u nauczycieli. W przypadku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach mowa o  135 uczniach (w tym zniwelowanie deficytu u 8 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), natomiast w Szkole Podstawowej w Koninie u 85 uczniów (zniwelowanie deficytu u czterech ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Jeśli chodzi o podnoszenie kompetencji zawodowych, projekt skierowany jest do 13 nauczycieli ZSP nr 2 oraz 9 nauczycieli SP w Koninie.

W ramach część projektu dotyczącej uczniów, odbywają się zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe prowadzone metodą eksperymentu oraz zajęcia specjalistyczne. Dzieci mają okazję kształtować umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy m.in. matematyczno-przyrodnicze, posługiwania się językami obcymi, rozwijać umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, czy pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Gmina Rędziny jest liderem projektu, w ramach którego odbywają się też szkolenia dla nauczycieli i kupowane są pomoce dydaktyczne, partnerem natomiast firma Future Agnieszka Gorzyńska.

Projekt „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie  Rędziny”  jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z zajęć, w których brali udział uczniowie ZSP 2.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn