Świetlica i atrakcyjne zajęcia w Centrum Usług Społecznościowych

Dzięki unijnemu dofinansowaniu pozyskanemu przez naszą gminę, do 2023 r. realizowany będzie projekt pod nazwą „Poprawa dostępności i jakości usług społecznych w Gminie Rędziny poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych”. Powstanie m.in. świetlica dla dzieci i młodzieży oraz organizowane będą ciekawe zajęcia. Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 15 osób z terenu Gminy Rędziny poprzez wsparcie działalności nowej … Czytaj dalej Świetlica i atrakcyjne zajęcia w Centrum Usług Społecznościowych