Staw w Rudnikach i jego otoczenie odżyją już najbliższego lata

Dzięki kolejnym skutecznym starania o środki przez Urząd Gminy Rędziny, w najbliższych miesiącach zrealizowany zostanie projekt pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Pocztowej w Rudnikach na potrzeby aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji”. Gmina już szuka wykonawcy. Na początku grudnia urząd gminy ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych. Termin ich zakończenia wyznaczył na 10 września 2022 r., a więc ze zrewitalizowanego stawu przy ul. Pocztowej i jego najbliższego otoczenia … Czytaj dalej Staw w Rudnikach i jego otoczenie odżyją już najbliższego lata