Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Staw w Rudnikach i jego otoczenie odżyją już najbliższego lata
30 grudnia 2021, 09:34

Staw w Rudnikach i jego otoczenie odżyją już najbliższego lata

Inwestycje i remonty RPO WSL 2014-2020

Staw w Rudnikach i jego otoczenie odzyja juz najblizszego lata

Dzięki kolejnym skutecznym starania o środki przez Urząd Gminy Rędziny, w najbliższych miesiącach zrealizowany zostanie projekt pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Pocztowej w Rudnikach na potrzeby aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji”. Gmina już szuka wykonawcy.

logotypUE

Na początku grudnia urząd gminy ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych. Termin ich zakończenia wyznaczył na 10 września 2022 r., a więc ze zrewitalizowanego stawu przy ul. Pocztowej i jego najbliższego otoczenia mieszkańcy będą mogli cieszyć jeszcze przed końcem przyszłorocznego lata.

Inwestycja zostanie zrealizowana przy udział środków unijnych, które gmina pozyskała w wysokości blisko 1,2 mln zł w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Regionalnego Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przestrzeń do wydarzeń okolicznościowych, czyszczenie zbiornika

W części wschodniej powstanie utwardzona przestrzeń przeznaczona do organizacji wydarzeń okolicznościowych. Bezpośrednio z tego obszaru w głąb obiektu będzie prowadziła główna alejka, przy której zostanie ulokowany integracyjny plac zabaw (umożliwiający korzystanie dzieciom niepełnosprawnym ruchowo) oraz siłownia terenowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz seniorów.

 

Zaprojektowana główna alejka poprowadzi do istniejącego zbiornika, który zostanie poddany rewitalizacji obejmującej: oczyszczenie, uporządkowanie, umocnienie uszkodzonych skarp, wyremontowanie urządzeń technicznych służących jego obsłudze. Powierzchnia zbiornika zostanie udostępniona dla rekreacji polegającej np. na organizowaniu różnych imprez, np. zawodów modeli pływających itp. W tym celu przewidziano wykonanie pomostu drewnianego, na który będzie prowadziła pochylnia o tej samej konstrukcji – rozwiązanie umożliwi dostęp osobom z ograniczeniami ruchowymi.

 

Chodniki, ścieżka rowerowa i mała architektura

Wokół stawu zaplanowano ciągi piesze, które połączone z pozostałymi chodnikami utworzą układ komunikacyjny stanowiący szkielet kompozycyjny obiektu i pozwolą całości funkcjonować jako teren zieleni publicznej przeznaczonej m.in. do wypoczynku i rekreacji.

 

Przewidziano montaż zróżnicowanych elementów małej architektury (ławki, stojaki rowerowe, leżaki parkowe, stoliki szachowe). Walory edukacyjne obiektu ma podnieść system tabliczek informacyjnych, które zostaną zainstalowane przed wchodzącymi w skład nowego założenia zieleni drzewami oraz grupami krzewów.  Dzięki temu dzieci i młodzież będą mogły aktywnie poznawać gatunki roślin. Tabliczki zostaną przystosowane do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących – będą zawierały napisy w języku Braille’a.

 

Od zachodniej strony obszar będzie zamykał chodnik i ścieżka rowerowa, które dodatkowo skomunikują teren bezpośrednio z ul. Szkolną. W celu zapewnienia jak najszerszego dostępu do obiektu, wydłużenia czasu jego użytkowania w ciągu doby oraz celem zapewnienia bezpieczeństwa, teren zostanie wyposażony w instalację oświetleniową oraz monitoring. Zastosowano będą w nim także instalacje odnawialnych źródeł energii. Poszczególne elementy projektowanego wyposażenia dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych. (PW)


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn