Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Sprzęt i pomoce do „Kompetencji przyszłości”
9 marca 2018, 08:34

Sprzęt i pomoce do „Kompetencji przyszłości”

EFS Inwestycje i remonty

W ramach projektu unijnego „Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w gminie Rędziny” odbywają się zajęcia dodatkowe, a pracownie matematyczna i przyrodnicza zostały już doposażone. To jednak nie koniec. Niebawem zakupione zostaną kolejne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt do realizacji zajęć
Sprzet i pomoce do Kompetencji przyszlosci

Rozpisany na dwa lata projekt – jak już informowaliśmy – realizowany jest w obu rędzińskich podstawówkach oraz klasach gimnazjalnych ZSP nr 2. Urząd gminy pozyskał na ten cel ok. 682,5 tys. zł dofinansowania, czyli  kwotę, która pokryje 90 proc. kosztów. Zajęcia dodatkowe w postaci m.in.: laboratorium kreatywności, kółka gier planszowych, kółka informatycznego, matematyki dla uzdolnionych, zajęć plastycznych czy teatralnych, ruszyły jeszcze w 2017 roku. W ubiegłym roku urząd zlecił też dostarczenie wyposażenia pracowni matematycznej i przyrodniczej. Niestety nie udało się wówczas zlecić zakupu i dostawy pozostałych pomocy dydaktycznych i sprzętu. Dlatego urząd gminy ogłosił kolejny przetarg. Chodzi o pomoce do zajęć: dodatkowych z języka angielskiego, plastycznych, teatralnych, kółka gier planszowych oraz zajęć z uczniami  o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jeśli zaś chodzi o sprzęt, to do rędzińskich szkół trafić mają: tablice  interaktywne  dotykowe, sprzęt do pracowni przyrodniczej i matematycznej oraz sprzęt do realizacji zajęć koła dziennikarskiego i filmowego.  Wykonawca będzie musiał dostarczyć sprzęt i pomoce w ciągu 45 dni od dnia podpisania umowy z gminą.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn