Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Rozpoczęto realizację projektu unijnego pod nazwą „Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny”
16 lipca 2020, 18:46

Rozpoczęto realizację projektu unijnego pod nazwą „Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny”

Inwestycje i remonty RPO WSL 2014-2020

flagi11

W grudniu 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił wyniki konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla działania 1 – Odnawialne źródła energii, poddziałania 2 – Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego, oś priorytetowa 4 – Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.

Gmina Rędziny uzyskała pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną i została zakwalifikowana do uzyskania dofinansowania. W dniu 19 czerwca wójt Paweł Militowski podpisał umowę w sprawie przekazania unijnych pieniędzy, a 7 lipca podpisano umowę z wykonawcą, firmą Eko-Team.

Mieszkańcy, którzy wykazali chęć udziału w projekcie zostali poinformowani o kolejnych krokach inwestycji na wczorajszym zebraniu, na którym zarówno ze strony wykonawcy jak i urzędu udzielono odpowiedzi na wszelkie pytania uczestników projektu.

Mieszkańcy zostali również poinformowani, iż nad prawidłowością wykonania inwestycji będzie czuwał inspektor z ramienia Urzędu Gminy Rędziny.

Mam nadzieję, na dobrą współpracę pomiędzy wykonawcą a mieszkańcami, co pozwoli nam szybko i sprawnie przeprowadzić całość zadania – wójt gminy Rędziny Paweł Militowski.

1. Tytuł projektu: Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny

2. Nazwa beneficjenta: Gmina Rędziny

3. Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

4. Okres realizacji: 2020-05-04 – 2020-12-31

5. Krótki opis projektu: Projekt realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, polega na montażu 45kpl. instalacji solarnych (kolektorów słonecznych) dla odbiorców indywidulanych na terenie Gminy Rędziny- na potrzeby ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Zakres inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-instalacyjnych.

6. Zakładane efekty, główne korzyści:
Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Rędziny w wyniku dostawy i montażu kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na potrzeby c.w.u., a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym CO2 i pyłu PM10).
Korzyści/oddziaływanie projektu:
• ograniczenie zmian klimatycznych, w tym globalnego ocieplenia,
• relatywne zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynków mieszkalnych(zmniejszenie kosztów produkcji energii cieplnej na potrzeby przygotowania c.w.u.),
• wzrost efektywności energetycznej budynków, w tym: zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną,
• polepszenie warunków życia oraz stanu zdrowia mieszkańców, w tym zmniejszenie ryzyka chorób związanych z zanieczyszczeniami środowiska,
• poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa
• poprawa oceny atrakcyjności gminy i jej wizerunku jako miejsca wartego odwiedzenia, inwestowania, zamieszkania
• oszczędność zasobu kopalin, w tym węgla kamiennego, jak również gazu ziemnego.

7. Wartość całkowita projektu / koszty kwalifikowane: 610 583,40 zł / 554 950,00 zł. Dofinansowanie z RPO WSL (Europejski Fundusz

 

Przybywa instalacji solarnych w naszej gminie


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn