Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia
25 kwietnia 2017, 18:18

Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia

Inwestycje i remonty RPO WSL 2014-2020

flagi

W dniu 25 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-082/16 dla działania: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, poddziałania: 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego –  RIT Subregionu Północnego.

Projekt Gminy Rędziny pn. ”Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia „  został wybrany do dofinansowania.

Przedmiotem projektu realizowanego w ramach zaprojektuj i wybuduj jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku Szkoły Podstawowej      w Rędzinach, budowy placu zabaw wraz z przebudową istniejących sieci i instalacji w zakresie niezbędnym do funkcjonowania obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia zostanie zakupione wyposażenie do nowych pomieszczeń.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie utworzona nowa grupa przedszkolna dla dzieci w wieku 3 i 4 lat dotychczas nieobjętych wychowaniem przedszkolnym.

Całkowita wartość projektu pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy      ul. Szkolnej 7 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia ”  to 3 280 500,31 zł.  Kwota dofinansowania pozyskanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  to 2 500 000,00 zł.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn