Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Rewitalizacja zbiornika wodnego z otoczeniem definitywnie zakończona
18 marca 2023, 08:52

Rewitalizacja zbiornika wodnego z otoczeniem definitywnie zakończona

a

W poprzednim wydaniu Kuriera Rędzińskiego informowaliśmy, że do zakończenia inwestycji przy ul. Pocztowej w Rudnikach zostały tylko prace porządkowe i nawierzchnia na placu zabaw.

Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków unijnych, które gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Chodzi o poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Regionalnego Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

– Teren został już odebrany, a protokoły podpisane. Niestety na razie nie możemy spodziewać się wypełnienia zbiornika wodą inną niż opadowa m.in. z powodu niskiego poziomu wód podziemnych i suszy – zwraca uwagę wójt Paweł Militowski.

Staw wymaga naturalnego zamulenia i uszczelnienia dna. Napływające do niego wody opadowe doprowadzą do napełnienia zbiornika.

– Podczas prac wykonywanych ponad 30 lat temu został on nadmiernie pogłębiony. W poprzedniej kadencji oczyściliśmy tylko zbiornik, żeby prace w ramach projektu zagospodarowania nie były aż tak kosztowne – wyjaśnia wójt.

Projekt pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Pocztowej w Rudnikach na potrzeby aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji” ma na celu zagospodarowanie i przywrócenie przestrzeni publicznej zlokalizowana przy ul. Pocztowej do stanu, w którym będzie mogła w bezpieczny sposób zostać udostępniona różnym grupom społecznym, sprzyjając w ten sposób ich integracji oraz aktywizacji społeczno-gospodarczej. Objął wykonanie m.in. alejek, ciągów pieszych i rowerowych, elementów małej architektury czy placu zabaw. Prace realizowała firma STB sp. z o. o. z Częstochowy, która wygrała przetarg nieograniczony ogłoszony przez Urząd Gminy Rędziny.

20230303 190713 1 1 2 1 3 1 4 2 5 6 1

 


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn