Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Dla Mieszkańców / Rewitalizacja stawu w Rudnikach. Jest już wykonawca, ruszają prace
15 marca 2022, 17:47

Rewitalizacja stawu w Rudnikach. Jest już wykonawca, ruszają prace

Inwestycje i remonty Projekty Unijne i inne

Rewitalizacja stawu w Rudnikach. Jest juz wykonawca ruszaja prace

Rozpoczyna się realizacja projektu pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Pocztowej w Rudnikach na potrzeby aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji”. Gmina właśnie przekazała plac budowy wykonawcy prac.

logotypUE

Urząd Gminy Rędziny dokonał otwarcia ofert przetargowych już w połowie lutego, ale trochę musiała potrwać ich analiza. Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpiło w marcu.

Spośród czterech zgłoszonych ofert, najkorzystniejsza okazała się propozycja STB sp. z o.o. z Częstochowy. Firma zadeklarowała realizację zleconych prac budowlanych za kwotę ok. 1 mln 791 tys. zł w terminie do 10 sierpnia 2022 r. To nawet miesiąc wcześniej niż oczekiwała gmina. Spółka STB dała też 84 miesiące gwarancji. Umowa ze zwycięzcą postępowania przetargowego została już podpisana.

– W poniedziałek 14 marca oficjalnie przekazaliśmy wykonawcy teren przeznaczony pod zagospodarowanie – informuje wójt gminy Rędziny Paweł Militowski.

Inwestycja zostanie zrealizowana przy udziale środków unijnych, które gmina pozyskała w wysokości blisko 1,2 mln zł w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Regionalnego Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Alejka, plac zabaw, siłownia terenowa i czyszczenie zbiornika

W części wschodniej powstanie utwardzona przestrzeń przeznaczona do organizacji wydarzeń okolicznościowych. Bezpośrednio z tego obszaru w głąb obiektu będzie prowadziła główna alejka, przy której zostanie ulokowany integracyjny plac zabaw (umożliwiający korzystanie dzieciom niepełnosprawnym ruchowo) oraz siłownia terenowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz seniorów.

Zaprojektowana główna alejka poprowadzi do istniejącego zbiornika, który zostanie poddany rewitalizacji obejmującej: oczyszczenie, uporządkowanie, umocnienie uszkodzonych skarp, wyremontowanie urządzeń technicznych służących jego obsłudze. Powierzchnia zbiornika zostanie udostępniona dla rekreacji polegającej np. na organizowaniu różnych imprez, np. zawodów modeli pływających itp. W tym celu przewidziano wykonanie pomostu drewnianego, na który będzie prowadziła pochylnia o tej samej konstrukcji – rozwiązanie umożliwi dostęp osobom z ograniczeniami ruchowymi.

Ciągi piesze i rowerowe, mała architektura i miłego dla oka zieleń

W okolicy stawu przewidziano ciągi piesze, które połączone z pozostałymi chodnikami utworzą układ komunikacyjny stanowiący szkielet kompozycyjny obiektu i pozwolą całości funkcjonować jako teren zieleni publicznej przeznaczonej m.in. do wypoczynku i rekreacji.

Zaplanowano też montaż zróżnicowanych elementów małej architektury (ławki, stojaki rowerowe, leżaki parkowe, stoliki szachowe). Walory edukacyjne obiektu ma podnieść system tabliczek informacyjnych, które zostaną zainstalowane przed wchodzącymi w skład nowego założenia zieleni drzewami oraz grupami krzewów.  Dzięki temu dzieci i młodzież będą mogły aktywnie poznawać gatunki roślin. Tabliczki zostaną przystosowane do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących – będą zawierały napisy w języku Braille’a.

Od zachodniej strony obszar będzie zamykał chodnik i ścieżka rowerowa, które dodatkowo skomunikują teren bezpośrednio z ul. Szkolną. W celu zapewnienia jak najszerszego dostępu do obiektu, wydłużenia czasu jego użytkowania w ciągu doby oraz celem zapewnienia bezpieczeństwa, teren zostanie wyposażony w instalację oświetleniową oraz monitoring. Zastosowano będą w nim także instalacje odnawialnych źródeł energii. Poszczególne elementy projektowanego wyposażenia dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn