Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Dla Mieszkańców / Przypomnienie zasad udzielania dotacji do kanalizacji
5 stycznia 2022, 14:15

Przypomnienie zasad udzielania dotacji do kanalizacji

Ekologia

kanalizacja

Warunkiem otrzymania dotacji do kanalizacji jest przede wszystkim złożenie do Urzędu Gminy w Rędzinach kompletnego wniosku wraz z załącznikami (dostępnego na stronie www.redziny.pl w zakładce formularze i wnioski) o udzielenie dofinansowania budowy przyłącza kanalizacyjnego. Po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji nastąpi podpisanie umowy w sprawie udzielenia dotacji pomiędzy Gminą a Beneficjentem. Po podpisaniu umowy następuje dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania podłączenia instalacji wewnętrznej posesji do kanalizacji sanitarnej – do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Po załatwieniu tych spraw dochodzi do realizacji zadania zgodnie z „Wytycznymi Realizacji Instalacji Wewnętrznej Kanalizacji Sanitarnej” Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Częstochowie. Gdy inwestycja się zakończy beneficjent składa wniosek o rozliczenie zadania wraz z następującymi dokumentami:

– Faktury i rachunki potwierdzające poniesione wydatki na wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej (w przypadku płatności przelewem bankowym – potwierdzenie przelewu),

– Protokół odbioru przyłącza sporządzony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Częstochowie;

– Umowa o odprowadzanie ścieków zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości,
a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały w celu uwierzytelnienia

 

Uwaga!

  • Dotacja nie będzie przyznawana na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, które zostało wykonane przed pozytywnym rozpatrzeniem wniosku i podpisaniem umowy w sprawie udzielenia dotacji.
  • Dotacja udzielana będzie w wysokości 70% poniesionych przez Beneficjenta kosztów inwestycji, jednak w kwocie nie wyższej jak 1 000,00 zł.
  • Wnioskodawca musi mieć tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie

 

 

zdjęcie: pixabay


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn