Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Przedszkole marzeń w Gminie Rędziny
11 maja 2022, 19:10

Przedszkole marzeń w Gminie Rędziny

EFS Inwestycje i remonty

Od września w Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy wchodzącym w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach, realizowany jest projekt unijny „Przedszkole Marzeń w Gminie Rędziny”. Dzięki niemu opiekę w tej placówce znalazło więcej dzieci, zapewniono też lepsze warunki edukacji i możliwość udziału w zajęciach dodatkowych

To kolejny projekt realizowany przez naszą gminę ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. I kolejne środki unijne, dzięki którym warunki kształcenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 zostały podniesione na wyższy poziom. Informowaliśmy już, że dzięki dofinansowaniu w wysokości ok. 2,5 mln zł gmina rozbudowała budynek szkoły przy ul. Szkolnej 7, umożliwiając tym samym przeprowadzkę dzieciom, dotychczas uczęszczającym do przedszkola z siedzibą przy ul. Wolności. Projekt „Przedszkole Marzeń w Gminie Rędziny” umożliwił z kolei zwiększenie ilość miejsc w tej placówce o 25, doposażenie jej oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia.

– Grupę docelową stanowi 95 dzieci, w tym 48 z opiniami o potrzebie terapii logopedycznej (26 dziewczynek, 26 chłopców) – wylicza Urząd Gminy Rędziny. – Celem jest poprawa jakości usług świadczonych poprzez zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla 25 uczestników, wyrównywanie szans dzieci ze specjalnymi potrzebami (70 uczestników) oraz udoskonalenie procesu wychowania dzięki wdrożeniu kompleksowych działań dydaktycznych i organizacyjnych wzbogacających zakres i jakość oferty edukacyjnej na rzecz dzieci w wieku 3-6 lat – wymienia.

Gmina skutecznie aplikowała o środki unijne, uzasadniając we wniosku m.in., że dysponuje zbyt małą liczbą miejsc w stosunku do potrzeb, a także podkreślając niezadowalające wyniki obserwacji i diagnoz oraz zwiększającą się liczbę dzieci z dysfunkcjami potwierdzanymi opiniami poradni P-P oraz pedagoga.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Działania w ramach projektu „Przedszkole Marzeń w Gminie Rędziny” będą prowadzone do końca sierpnia 2019 roku. Wartość projektu – 382.632,50 zł.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn