Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / „Przedszkole marzeń” uroczyście otwarte
16 października 2018, 09:58

„Przedszkole marzeń” uroczyście otwarte

Inwestycje i remonty RPO WSL 2014-2020

W miniony czwartek 11 października odbyła się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach, uroczystość oficjalnego otwarcia nowego przedszkola im. Jana Brzechwy. Nie zabrakło symbolicznego przecięcia wstęgi oraz występów artystycznych uczniów i przedszkolaków
Przedszkole marzen

“Ojczyzna to kraj dzieciństwa,

 Miejsce urodzenia

To jest ta mała najbliższa

Ojczyzna…”

Słowami wiersza Tadeusza Różewicza uczeń ZSP nr 1 w Rędzinach rozpoczął montaż słowno – muzyczny, przygotowany z okazji otwarcia przedszkola. Uroczystość zorganizowano w sali widowiskowo – gimnastycznej, gdzie zgromadzili się zaproszeni goście, społeczność zespołu, rodzice oraz mieszkańcy.

Uczestników zachwycił Polonez w wykonaniu pięciolatków i sześciolatków, ubranych w biało-czerwone stroje rytmicznie. Następnie w obecności sztandaru szkoły i pocztu flagowego, wprowadzonego zgodnie z obowiązującym ceremoniałem, wszyscy uczestnicy odśpiewali hymn państwowy w pełnej, czterozwrotkowej wersji.

Nie mogło zabraknąć symbolicznego przecięcia wstęgi. Przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Rędzinach dokonali go: wójt gminy Rędziny Paweł Militowski, dyrektor Delegatury Częstochowskiej Kuratorium Oświaty Alicja Janowska, radny Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Dzwonnik oraz  proboszcz parafii św. Otylii w Rędzinach  ksiądz kanonik Paweł Kłos. Towarzyszyli im uczniowie ubrani w regionalne stroje ludowe.

Występ przedszkolaków z grup: czterolatków, pięciolatków i sześciolatków oraz kilkunastu uczniów szkoły podstawowej pokazał talenty recytatorskie, muzyczne i taneczne. Uświadomił wszystkim dziecięce zdolności, odkrywane na co dzień przez nauczycieli. Wiersze mówiły o pięknie ziemi ojczystej, dumie z symboli narodowych, radości z wolności i niepodległości. Choreografia tańców z biało – czerwonymi szarfami, chustami i flagami wyzwoliła wiele pozytywnych emocji i dumę z bycia Polakiem.

Wystąpienia zaproszonych gości uświadomiły wszystkim zgromadzonym wagę i konieczność przedsięwzięcia, jakim była rozbudowa i remont szkoły oraz przeniesienie do niego przedszkola z ul. Wolności. W przemówieniach padło wiele ciepłych słów, wzbogaconych o osobiste refleksje i doświadczenia. Dyrektor ZSP nr 1  Agnieszka Rydecka oraz przemawiający goście podkreślali, że inwestycja zrealizowana przy udziale środków unijnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020) była w pełni zasadna. Tak nowoczesny budynek szkolno – przedszkolny każdego dnia ułatwia  wszechstronny rozwój wychowanków i umożliwia kształcenie przyszłych, świadomych pokoleń młodych Polaków. Nowa część budynku stanowi przedszkole na miarę XXI wieku, wyposażone w tablice interaktywne, bezpieczny plac zabaw, nowoczesną kuchnię, jadalnię, świetlicę oraz monitoring, zapewniający bezpieczeństwo wychowankom.

Po zakończeniu części artystycznej zaproszeni goście mogli obejrzeć „Przedszkole marzeń” oraz poczęstować się tortem, ufundowanym przez Radę Rodziców ZSP nr 1. W całość przedsięwzięcia rozbudowy szkoły było zaangażowanych wiele osób. Ich siła, determinacja i codzienna praca przyniosły wymierne korzyści dla gminy.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn