Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Projekt Grantowy „Cyfrowa Gmina”

Projekt Grantowy „Cyfrowa Gmina”

Projekt Grantowy „Cyfrowa Gmina”

Rędziny „Cyfrową Gminą”. Ważne dofinansowanie z Unii Europejskiej

Urząd Gminy Rędziny pozyskał grant unijny w wysokości 100 tys. zł w ramach programu  „Cyfrowa Gmina”. Dzięki niemu w nowy sprzęt informatyczny wyposażono zarówno urząd, jak i podlegające mu jednostki organizacyjne.

Logotypy CPPC

„Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działanie do sieci. Przygotowanie gmin do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe i nie zawsze odpowiada oczekiwaniom mieszkańców. Problemy są różne – czasem to braki sprzętowe, czasem niewystarczające kompetencje cyfrowe urzędników. Dzięki unijnemu programowi „Cyfrowa Gmina” chcemy odpowiedzieć na ten problem” – czytamy na rządowej stronie internetowej gov.pl.

Granty ze środkami unijnymi na zakup sprzętu przyznawane są w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. I jeden z nich pozyskała nasza gmina na kwotę 100 tysięcy złotych.

Dzięki wspomnianemu dofinansowaniu zakupiony został sprzęt informatyczny niezbędny do cyfryzacji Urzędu Gminy Rędziny oraz jednostek podległych – Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach, w tym do realizacji e-usług oraz pracy, również zdalnej. Zamówiono sprzęt razem z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami w tym: stacje robocze, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne oraz UPS Rack.

Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym.

Więcej informacji na temat programu pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina

 

1 1
2 1

3 1

 

 

Logotypy CPPC

A3 palkat CG

 

 

 


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn