Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Projekt Gminy Rędziny pt. Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Rędziny poprzez zakup nowych autobusów
19 września 2016, 18:16

Projekt Gminy Rędziny pt. Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Rędziny poprzez zakup nowych autobusów

Inwestycje i remonty RPO WSL 2014-2020

flagi

W dniu 19 września 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-024/15  dla Działania: 4.5  Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Północnego RPO WSL na lata 2014 – 2020

Projekt Gminy Rędziny pt. Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Rędziny poprzez zakup nowych autobusów został wybrany do dofinansowania.

Przedmiotem projektu jest zakup 4 nowych niskoemisyjnych (Hybrydowych) autobusów na potrzeby Gminy Rędziny. Nowy tabor zastąpi 4 przestarzałe autobusy wykorzystywane do świadczenia usług publicznych w zakresie transportu zbiorowego pomiędzy gminą Rędziny a miastem Częstochowa.

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów poprzez poprawę jakości świadczonych usług przez Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach.

Cele szczegółowe:

– zapewnienie odpowiedniego standardu usług komunikacyjnych umożliwiającego realizację celów publicznych, gospodarczych i bytowych,

– rozwój systemu komunikacyjnego obsługującego aktywizujące się gospodarczo i społecznie tereny gminy,

– kształtowanie układu komunikacyjnego w oparciu o system proekologiczny oraz przyjęte w perspektywie kierunku rozwoju zagospodarowania przestrzennego.

Całkowita wartość projektu pn. ” Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Rędziny poprzez zakup nowych autobusów ”  to 6 307 440,00 zł.. Kwota dofinansowania pozyskanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  to 3 647 843,00 zł.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn