Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Projekt Gminy Rędziny pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w Rudnikach ul. Stalowa i ul. Leśna”
26 września 2018, 18:45

Projekt Gminy Rędziny pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w Rudnikach ul. Stalowa i ul. Leśna”

Inwestycje i remonty RPO WSL 2014-2020

flagi

W dniu 26 września  2018 r. Gmina Rędziny podpisała umowę z Województwem Śląskim o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w Rudnikach ul. Stalowa i ul. Leśna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania: 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa-  RIT Subregionu Północnego.

Projekt Gminy Rędziny pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w Rudnikach ul. Stalowa, ul. Leśna„ polega na budowie kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej, tłoczonej wraz z przepompownią ścieków w Gminie Rędziny.

W wyniku realizacji inwestycji zwiększy się udział ludności Gminy Rędziny korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. Przedsięwzięcie przyczyni się do ograniczenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby na ternie objętym przedmiotową inwestycją, a w konsekwencji do poprawy stanu środowiska naturalnego i rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

Całkowita wartość projektu pn. “ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w Rudnikach ul. Stalowa i ul. Leśna”  to 2 776 235,42 zł.  Kwota dofinansowania pozyskanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 999 915,04 zł.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn