Oficjalny portal gminy Rędziny
 
Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny / Aktualności / Urząd Gminy / Powiatowy konkurs Ekologiczna Zagroda 2024. Zapraszamy do udziału!
16 kwietnia 2024, 09:36

Powiatowy konkurs Ekologiczna Zagroda 2024. Zapraszamy do udziału!

Ekologiczna Zagroda 2024 plakatKonkurs jest celowym działaniem edukacyjnym zmierzającym do poprawy warunków życia mieszkańców powiatu częstochowskiego zamieszkujących tereny wiejskie, poprawy konkurencyjności terenów wiejskich, stanu środowiska i aktywizacji lokalnej społeczności w powiecie.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców terenów wiejskich powiatu częstochowskiego i ma na celu:  

– propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, której najważniejszym celem – cytując Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej – „jest podniesienie poziomu podstawowej wiedzy o ochronie wody – głównego zasobu środowiska, jak również innych jego elementów: gleby, powietrza, krajobrazu oraz o możliwościach przyczynienia się do ich ochrony”;

upowszechnianie metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi;

 – upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii w zakresie ochrony środowiska.

Zagroda jest istotną częścią gospodarstwa rolnego, jest  miejscem życia, pracy
i wypoczynku człowieka, W zagrodzie będącej  wizytówką gospodarstwa można najlepiej ocenić realizację celów szczegółowych konkursu takich jak:

             – zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, jego bioróżnorodności,

                ochronę krajobrazu (zachowanie starodrzewia),

              – poprawa estetyki zagród wiejskich prowadząca do podniesienia atrakcyjności

                terenów wiejskich,

              – rozwój infrastruktury wsi wspierający ekologiczne wzorce gospodarstw rodzinnych 

                (racjonalna gospodarka odpadami, ściekami, gospodarowania wodą),

              – zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu,

              – kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców powiatu,

              – promocję  wykorzystania źródeł energii odnawialnej i ograniczania niskiej emisji,

              – profilaktykę zdrowia  w tym zdrowej żywności w wymiarze samozaopatrzenia

                rodziny( w warzywa, owoce, jaja, mleko, mięso drobiu, królicze, produktów

                pszczelich)   i bezpieczeństwa pracy.

              – podniesienie walorów turystyczno-rekreacyjnych terenów wiejskich powiatu

Zagroda wiejska kształtuje wizerunek Polskiej Wsi. Poprzez zagrodę można dokonać oceny poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej jej mieszkańców, oraz jak praktycznie chroni się środowisko.

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNA ZAGRODA 2024 – TUTAJ.

Karta zgłoszenia do pobrania TUTAJ.

 


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Załączniki

 

 
 

Zobacz Również


 

© 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn